"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-13

Ny digital plattform för att främja energieffektiva renoveringar

NYHET AURORAL är ett projekt som finansieras av EU-Horizon 2020 och syftar till att implementera en gemensam, öppen digital plattform för olika tjänster och funktioner i Europa, med särskilt fokus på glesbygdsområden

På Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE) sker arbetet i Pilot Västerbotten, där målet är att skapa en tjänst som stärker förutsättningarna för kostnadseffektiva renoveringar av byggnader med energieffektivitet i fokus. Genom att skapa en modell baserad på data från flera källor (t.ex. Energimyndigheten, Boverket och SMHI) kan husägare och andra intressenter jämföra sin energiförbrukning och få råd om optimala renoveringslösningar. Plattformen bidrar dessutom med en kontaktyta mellan fastighetsägare, byggföretag, kommuner och andra myndigheter.

Projektgruppen för AURORAL på TFE anordnade i slutet av mars en workshop för intressenter i regionen. Syftet var att engagera kommuner, lokala byggföretag och energirådgivare tidigt i utvecklingen av plattformen för att identifiera främst styrkor och möjligheter men även risker och eventuella hinder. Diskussionerna som följde visade på vikten av digitala plattformar och på potentialen för en ökad energieffektivitet genom att koppla samman olika intressenter och tillhandahålla kontaktytor. Flera områden diskuterades, bland annat vikten av goda exempel, användarvänlighet, trovärdighet och lagliga aspekter och många av idéerna och förslagen kommer att tas med i det fortsatta arbetet med modellen.

Ambitionen med AURORAL är att bidra till ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen, finna lösningar på viktiga samhällsutmaningar, överbrygga den digitala klyftan mellan stad och land, öka uppkopplingsgraden, digitaliseringen, samt främja digital självständighet. För mer information se projektets webbsida. www.auroral.eu