"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-15

Doktorand sökes inom energiteknik - tjänsten tillsatt

NYHET Vi söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt om grundläggande studier av reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial med syfte att stödja utvecklingen av nya processer för hållbar framställning av cement och bränd kalk.

Det övergripande målet för forskningen, till vilken den aktuella anställningen anknyter, är att finna nya processtekniska lösningar som möjliggör koldioxidinfångning för cement- och kalkindustrin.

Planen för detta doktorandprojekt innefattar att ta fram ny kunskap relaterad till reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial i atmosfärer med varierande temperatur och koldioxidkoncentration; kunskap som är nödvändig då teknikutvecklingen sannolikt innefattar nya värmekällor och högre koldioxidhalter i processgaserna.

Forskningsarbetet innefattar bl.a. utredning och utvärdering av hur kalcinering och klinkermineralbildning hos karbonatbaserade råmaterial vid elektrisk uppvärmning sker, detaljerad faskemiska studier under upphettning, samt utredning syftande till att optimera de nya processerna. Arbetet innefattar laboratorieexperiment med konventionella analysmetoder såsom t.ex. SEM-EDS, XRD, XRF, termisk analys (TGA-DTA-DSC) och titrering.

Projektet är en del av verksamheten vid Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet. Projektet utförs i nära samverkan med industriparterna Cementa AB, SMA Mineral AB, Abetong AB, Betongindustri AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo, vilka kommer att vara representerade i doktorandens referensgrupp.

Sista datum för ansökan är 4 november 2020. Anställningen tillsätts den 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Läs mer och länk till annons