Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 04 okt, 2016

Ny doktorandkurs i Digital humaniora

NYHET Under höstterminen 2016 ger Humlab vid Umeå universitet en doktorandkurs i Digital humaniora som aktualiserar den omvälvning som genomgår samhället till följd av en omfattande digitalisering. Här aktualiseras en diskussion om vad detta innebär för individer och kollektiv bortom affärsnytta och ekonomisk vinst.

En ökad användning av digitala medier och internet påverkar demokrati, etik, journalistik, vår historiska förståelse, vårt sätt att förhålla oss till världen och varandra, och så vidare. Det är frågor som kräver ett humanistiskt perspektiv för att inte riskera att förlora viktiga synvinklar på vad denna omvälvning innebär för individer och för samhället.  

Vid Humanistisk fakultet finns ett antal doktorander som har en digital profil. Deras avhandlingsarbete berör t.ex. digitaliseringen av samhället och av forskningen, eller konsekvenserna av det som sker på nätet för individer, grupper och samhället.

För dessa doktorander ger Humlab under höstterminen 2016 en ny doktorandkurs, Digital humaniora II: Tillämpningar. Kursen ger en fördjupning i teoretiska och kritiska perspektiv inom digital humaniora, det vill säga tillämpningar av humanistiska perspektiv på digitala verktyg, metoder, källor och praktiker i, och för, forskning och undervisning. 

Stefan Gelfgren, föreståndare för Humlab, inledde kursen med en diskussion på temat Digital humanities or humanities in a digital age?

Kursen är en fördjupning och fortsättning på kursen Digital Humaniora I: Introduktion som gavs under vårterminen 2015. Humlab har erhållit medel från Wallenbergstiftelserna för kursen inom ramen för en satsning på forskning och yngre forskare inom digital humaniora.  

Gísli Pálsson, doktorand i arkeologi, kommer att arbeta under kursen med projektet The farm-as-network: tracing the tendrils of agency across Iceland‘s medieval landscape. Genom digitala vertyg och metoder, bl.a. kartvisualisering, undersöker Gísli hur miljömässiga och sociala stressfaktorer påverkat markanvändning och bosättningsmönster i medeltida Island. 

Kursen avslutas med en presentation av de individuella projektarbetena den 10 januari 2017.

För mer information om kursen och Humlabs kursutbud, kontakta: 

Coppélie Cocq, pedagogiskt ansvarig, Humlab, coppelie.cocq@umu.se

Redaktör: Per Melander