"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-17

Ny enhet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Från och med 1 januari 2016 etableras en ny enhet vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten – DIGSUM, Digital Social Research Unit at Umeå University. Syftet med dess verksamhet är att samordna och utveckla forskning inom ämnen som rör digitala frågor.

DIGSUM kommer att fungera som en mötesplats för forskare och bland annat driva; en gemensam seminarieserie, postdoc- och doktorandaktiviteter, långsiktig samverkan i en uppsättning prioriterade forskningsprogram bortom enskilda tidsbegränsade externfinansierade projekt och bortom projekt som har en enda institutionstillhörighet.

Inom fakulteten bedriver ett femtiotal personer, varav närmare tio professorer, forskning som på olika sätt berör frågor om digitaliseringen av samhället, exempelvis studier av sociala medier, politik och sociala rörelser; studier av IKT, organisering och innovationsprocesser; studier av lärande, utbildning och kunskapsproduktion; människa-dator-interaktion; kognitionsvetenskap; genus och det digitala; studier av datorspel; samt biblioteks- och informationsvetenskap. Den nya enheten förväntas dels stärka forskningens konkurrenskraft utåt, och dels öka kontaktytorna både inom fakulteten och Umeå universitet i stort.

– Redan har enheten ett STINT-finansierat utbytesprogram igång med CAMRI (Communication and Media Research Institute) vid University of Westminster i London. Ett par doktorander har spenderat tid där och workshops har hållits på båda ställena. Vi har också ett nystartat projekt om stöd på nätet för unga människor med psykisk ohälsa, berättar Simon Lindgren, föreståndare vid den nya enheten.

– Det känns roligt och viktigt att vi nu kan starta DIGSUM. Vare sig datorer, surfplattor, internet eller sociala medier är längre nya företeelser, men det uppkommer hela tiden nya forskningsutmaningar gällande frågor om förhållandet mellan digital teknik och samhällets utveckling, säger Simon Lindgren.

En uppsättning existerande forskargrupper inom Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer att länkas samman genom DIGSUM. Dessa är: ICT, Media and Learning: Digital Didactics (TUV/IML), Digital Media and Society (Sociologi), Informatics Interaction Laboratory (Informatik), LICT (Pedagogik)  och SCDI - Swedish  Center  for Digital  Innovation (Informatik). DIGSUM kommer också att knyta till sig enskilda forskare som håller på med forskning relaterad till det digitala området men som är spridda på olika institutioner på fakulteten.

Redaktör: Eva Stoianov