"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-15

Ny extern ledamot i Handelshögskolans styrelse

NYHET Fyllnadsval till styrelsen för Handelshögskolan är nu avslutat och Umeå universitets rektor Lena Gustafsson har utsett fil.dr. Anna Thoursie som ny extern ledamot i Handelshögskolans styrelse.

Anna Thoursie har en filosofie doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Hon är för närvarande chefsekonom på KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) och är internationellt verksam i KFS europeiska motsvarighet. Thoursie har en gedigen erfarenhet av samhällsekonomiskt analysarbete och opinionsbildande arbete inom en rad olika organisationer och hon ingick vidare i den grupp på HSV som 2011 utvärderade ekonomiämnena. Hon har examina inom såväl statistik som nationalekonomi.

 Handelshögskolans styrelse 

Ledamöter och suppleanger

‐  Olof Lindstrand, Ordförande, Handelsbanken

‐  Lars Hassel, Rektor Handelshögskolan

‐  Jan‐Olof Lindberg, Extern ledamot, PwC

‐  Marianne Stenius, Extern ledamot, Hanken, Helsingfors, 

 - Anna Thoursie, Extern ledamot, KFS Företagsservice AB, 

‐  Maria Bengtsson, Lärarrepresentant, professor, företagsekonomi 

‐  Marie Wiberg, Lärarrepresentant, docent, statistik 

‐  Jonny Holmström, Lärarrepresentant, professor, informatik 

‐  Runar Brännlund, Lärarrepresentant, professor, nationalekonomi (suppl.), 

‐  Herman Stål, Representant för de forskarstuderande 

‐  Oscar Sellhed, Studeranderepresentant, ordf. HHUS 

‐  Frida Björklund, Studeranderepresentant, ordf. kvalitetsutskottet HHUS 

Adjungerade ledamöter 

‐  Niklas Hanes, Biträdande prefekt nationalekonomi,

‐  Jessica Eriksson, Biträdande prefekt företagsekonomi, 

‐  Ingrid Svensson, Biträdande prefekt statistik

Sekreterare

‐ Katarina Pousette, Sekreterare,

Redaktör: Susanne Schmidt