"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-22 Uppdaterad: 2023-03-29, 07:53

Ny föreståndare för CERUM

NYHET Den 1 januari 2019 tillträdde docent Johan Lundberg som ny föreståndare för Centrum för regional vetenskap vid Umeå universitet (CERUM). Johan efterträder Professor Lars Westin som varit föreståndare för CERUM sedan mitten av 1990-talet. Lars Westin kommer även fortsättningsvis att vara verksam som forskare vid CERUM.

– Jag ser fram emot att få bidra till CERUMs fortsatta utveckling som en plattform för ämnesövergripande forskning och att vidareutveckla de goda relationer, den samverkan med och kunskapsspridning till samhället som Lars så framgångsrikt har byggt upp. Det är också en styrka för oss att Lars finns kvar som forskare vid CERUM, säger Johan Lundberg.

Vid CERUM bedrivs ämnesövergripande forskning kopplad främst till regional utveckling, effekter av olika tillgångars lokalisering, transporter, hållbarhet, tillväxt, migration, kultur och offentlig politik. Över tid har CERUM haft flera viktiga samverkansprojekt med externa intressenter både regionalt och nationellt.

Johan Lundberg kommer närmast från en tjänst som lektor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hans forskningsområden omfattar bl. a. regional utveckling och näringslivsfrågor.