"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-07

Ny föreståndare för Företagsforskarskolan sökes

NYHET Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation söker en ny föreståndare från 1 januari 2020. Uppdraget är på 25 procent av heltid och löper fram till 31 december 2023.

Text: Ingrid Söderbergh

Anna Linusson, professor på kemiska institutionen kliver av sitt uppdrag den 31 december i år efter sex år som föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Företagsforskarskolan är en tvärvetenskaplig utbildning på forskarutbildningsnivå som är uppbyggd i samarbete mellan universitetet, näringslivet och offentlig sektor. Utbildningen är baserad på problemställningar hos den externa parten, vilken bidrar med hälften av doktorandens lönekostnad och tre månader av utbildningen är förlagd till företaget/den externa parten.

Företagsforskarskolan startade 2008 och är numera en permanentad verksamhet med intag av nya doktorander vart annat år.

Med Företagsforskarskolan vill Umeå universitet underlätta för våra kreativa forskare att med bibehållen forskningskvalitet kunna bidra till vetenskapen och samtidigt få värdefulla influenser från det omgivande samhället. Utbytet stimulerar doktoranderna att efter examen vara verksamma i näringslivet eller inom akademin.

Ett annat av Företagsforskarskolans mål är att utveckla doktorandernas utåtriktade färdigheter och förmåga att leda och utveckla en verksamhet. Förutom kurser inom de speciella forskningsområdena har forskarskolan därför ett gemensamt kurspaket omfattande 15 högskolepoäng inom projektledning, presentationsteknik och entreprenörskap.

Företagsforskarskolan har genom åren fått stort internationellt genomslag och har bland annat etablerat ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School, EIDS. Nätverket främjar samarbete, student- och projektutbyten och gemensamma utbildningsinsatser.

Läs mer om arbetsuppgifterna och utlysningen