"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-27

Ny föreståndare för HPC2N

NYHET Professor Paolo Bientinesi har utsetts till ny föreståndare för The High Performance Computing Center North i Umeå, och efterträder därmed avgående professor Bo Kågström.

Text: Mikael Hansson

Efter 25 år som föreståndare för High Performance Computing Center North (HPC2N) i Umeå överlämnar nu professor Bo Kågström ledningen för centret. Ny föreståndare blir Paolo Bientinesi, professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Följ HPC2N på Linkedin.

Professor Paolo Bientinesi är född i Italien och installerades som professor vid Umeå universitet 2019. Hans forskning fokuserar på matematiska beräkningar inom discipliner som biologi, kemi, datavetenskap och materialvetenskap med syfte till att uppnå både hög produktivitet och ett effektivt nyttjande av datorresurserna.

– Det gläder mig att bli en del av HPC2N, ett av de sex HPC-centren inom SNIC, som erbjuder både storskalig datoranvändning och storskalig datalagring till hela landet. Framöver ser jag gärna att vi kan öka användarbasen till att inkludera vetenskapliga discipliner som beräkningsmedicin, skogsbruk och atmosfärsforskning, som kan ha enorm nytta av högpresterande resurser och algoritmer, säger Paolo Bientinesi.

– Under mer än 20 år har HPC2N bidragit med såväl kraftfulla datorsystem som personligt stöd till svenska forskare. Vår expertis täcker alla områden och verktyg för parallell programmering och sträcker sig till beräkningsområden som maskininlärning, materialvetenskap och beräkningskemi. Vårt mål är att utöka våra storskaliga dator- och lagringslösningar för att möjliggöra svensk vetenskap i aldrig tidigare skådad omfattning, säger Paolo Bientinesi.

25 år med högpresterande datorer

Professor Bo Kågström har varit föreståndare för HPC2N sedan invigningen av centret för 25 år sedan (1996). Som ett av sex nationella centra finansierat av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) har centret i Umeå bidragit till en ökad utveckling av högpresterande beräkningar i Sverige.

– Det har varit en utmanande, formativ och mycket fruktbar resa att vara ansvarig för den långsiktiga utvecklingen av HPC2N. Naturligtvis har detta bara varit möjligt med viktiga bidrag från vår mycket kompetenta personal vid HPC2N och samarbete med vår forskargrupp "Parallel and Scientific Computing" vid Institutionen för datavetenskap. Denna utveckling har också skapat ett starkt nätverk på nationell, nordisk och internationell nivå, säger Bo Kågström.

– Jag vill också tacka för det starka stöd vi haft under dessa år från ledningen för Umeå universitet och vår fakultet, liksom den generösa finansieringen av datorresurser vid HPC2N av Kempestiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och inte minst bidraget för storskaliga HPC-resurser från SNIC, som vi hoppas och förväntar oss kommer att fortsätta, fortsätter Bo Kågström.

– Jag kommer att fortsätta som senior professor vid Institutionen för datavetenskap med fokus på vår forskargrupp och mitt engagemang i eSSENCE, ett strategiskt forskningsprogram och samarbete inom e-Vetenskap mellan universiteten i Lund, Uppsala och Umeå. Dessutom kommer jag fortsätta inom HPC2N som rådgivare för pågående och framtida uppdrag och satsningar, säger Bo Kågström.

Höja den nationella nivån för högpresterande datorer

Användare av HPC2N täcker praktiskt taget alla större discipliner med stora behov av beräkningar och simuleringar, inklusive kemi, fysik, biovetenskap samt samhällsvetenskap och humaniora. HPC2N ser också ett växande antal användare inom artificiell intelligens och tillämpningar för maskininlärning som också kräver stora lagringsresurser av olika typer av data. Exempel på applikationer är design av nanomaterial, marknadssimuleringar, analys av beslutsprocesser, djup inlärning för proteinförutsägelser samt klimat- och väderprognoser.

Det primära målet med HPC2N är att höja den nationella kompetensen inom högpresterande beräkningar (HPC) och att överföra HPC-kunskap och teknik till nya användare i den akademiska världen och industrin.

En viktig uppgift för HPC2N är att tillhandahålla adekvata skalbara HPC- och VR/visualiseringsresurser för att tillgodose olika och växande behov i det svenska vetenskapssamhället, inte minst i norra Sverige. Centret tar ledningen när det gäller att utveckla effektiva beräkningsmetoder, parallell applikationsinriktad programvara och användarvänliga miljöer för toppmoderna skalbara datorsystem. Ett mål är också att tillhandahålla och stärka vidareutvecklingen av en internationell forskningsmiljö för vetenskapliga och parallella beräkningar inom olika vetenskapliga discipliner och tillämpningsområden.


Bakgrund

Paolo Bientinesi
Paolo Bientinesi föddes 1973 i Livorno, Italien. Han studerade datavetenskap vid University of Pisa och vid University of Texas i Austin, där han avlade sin doktorsexamen 2006. 2007-2008 var han forskarassistent vid Duke University och mellan 2008 och 2018 var han professor vid RWTH Aachen University (Tyskland).

Hans forskningsintressen återfinns inom datorautomatisering och sträcker sig från numerisk linjär algebra till datormusik. Han var mottagare av Karl Arnold-priset från Nordrhein-Westfalen akademi för vetenskap och humaniora.

Bo Kågström
Bo Kågström utnämndes till professor i numerisk analys och parallella beräkningar vid Umeå universitet 1989 och föreståndare för Super Computer Center North (SDCN). Sedan 1996 har han varit föreståndare för High Performance Computing Center North (HPC2N). Han var också prefekt för Institutionen för datavetenskap (tidigare informationsbehandling) under 15 år (1983 - 1998). Bland personliga utnämningar ingår ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelningen för informationsteknik sedan 1992 (vice ordförande 2003-05), SIAM Fellow vid Society of Industrial and Applied Mathematics (2016). Dessutom utnämnd expert inom European Exascale Software Initiative (EESI), panelordförande och samordnare för internationell utvärdering av INRIA Theme: Distributed and High Performance Computing. Uppdrag omfattar också perioder som inbjuden gästforskare vid MIT, Stanford och Cornell. Utmärkelser och priser inkluderar Nordbanken Scientific Prize 2000, SIAM / SIAG Linear Algebra Prize 2000 och prestigefylld finansiering från Horizon 2020 Future Emerging Technology Program för projektet ”Parallel Numerical Linear Algebra for Future Extreme Scale Systems” (www.nlafet.eu).

Bo Kågström har över 150 vetenskapliga publikationer och han har bjudits in som talare till flera internationella konferenser, workshops och universitet över hela världen. Han har varit huvudhandledare för 14 doktorsavhandlingar, 16 licentiatuppsatser och flera uppsatser på masternivå. Kågström har även varit arrangör och medarrangör av mer än tio internationella konferenser.

High Performance Computing Center North (HPC2N)
High Performance Computing Center North (HPC2N, www.hpc2n.umu.se) är ett nationellt centrum för vetenskapliga och parallella beräkningar. Centret är fysiskt placerat vid Umeå universitet och grundades 1996 som ett av de nationella superdatorcentren i Sverige.

HPC2N finansieras huvudsakligen av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och av parterna Umeå universitet Luleå tekniska universitet, Svenska institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Mittuniversitetet i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Östersund. Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har generöst finansierat datorresurser vid HPC2N.
Kebnekaise är den senaste superdatorn hos HPC2N. Den är uppkallad efter massivet med samma namn, som har några av Sveriges högsta bergstoppar (Sydtoppen och Nordtoppen). Precis som massivet är superdatorn Kebnekaise ett system med många ansikten.

Kebnekaise levererades av Lenovo och installerades i tre faser under 2016 - 2018. Den första fasen gjordes allmänt tillgänglig för svenska forskare den 7:e november 2016. I den tredje fasen 2018 utökades Kebnekaise med 52 Intel Xeon Gold 6132 (Skylake ) noder samt 10 NVidia V100 (Volta) GPU-noder. Kebnekaise är en heterogen resurs med standardnoder, GPU:er och noder med mycket minne (3 TB, Tera Bytes) för att möta de olika behoven hos många olika forskargrupper. Vid installationen var Kebnekaise det mest kraftfulla GPU-systemet i Sverige. Efter att ha utökats två gånger kommer Kebnekaise att vara redo för ersättning vid HPC2N inom de närmaste två åren.

Kebnekaise i siffror
602 noder
15 rack
19288 kärnor (varav 2448 kärnor är KNL-kärnor)
18840 tillgängligt för användare (resten är för att hantera klustret)
501760 CUDA-kärnor (80 * 4992 kärnor / K80 + 20 * 5120 kärnor / V100)
12800 Tensorkärnor (20 * 640 kärnor / V100)
Mer än 136 TB minne (20 * 3TB + (432 + 36) * 128GB + (52 + 10) * 192 GB + 36 * 192GB)
71 switchar (Infiniband, Access och Managment-nätverk)
984 TFlops / s Högsta prestanda
791 TFlops / s HPL (High Performance Linpack benchmark)
HPL: 80 % av maximala teoretiska prestandan