"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-18

Ny föreståndare för Idrottshögskolan

NYHET Professor Ingemar Wedman har utsetts till föreståndare för Idrottshögskolan vid Umeå universitet. – Det är ett väldigt intressant uppdrag. Det finns en enorm potential för forskning och utbildning inom idrottsområdet i Umeå, menar Wedman.

Ingemar Wedman har tidigare varit rektor vid Idrottshögskolan i Stockholm, och dekanus för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitetet. Han sitter också i styrelsen för Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH) i Bollnäs. – Jag skulle gärna se en större satsning på forskning om handikappidrott även här i Umeå, säger han.

Ingemar Wedman efterträder Ronny Lorentzon som föreståndare för Idrottshögskolan. Idrottshögskolan vid Umeå universitet samordnar, utvecklar och marknadsför utbildning och forskning inom ämnet idrott.

Idrottshögskolan bygger på ett samarbete mellan universitetets fem fakulteter: medicinsk fakultet, teknisk-naturvetenskaplig fakultet, samhällsvetenskaplig fakultet, humanistisk fakultet, och fakulteten för lärarutbildning. Vid Umeå universitet kan man utbilda sig till lärare i idrott, idrottspedagog, idrottsmedicinare, läkare med idrottsprofil eller sjukgymnast med idrottsprofil.

Idrottsforskningen bedrivs idag främst inom idrottsmedicin och idrottspedagogik samt inom ämnen som ortopedi, medicin, geriatrik, sjukgymnastik, fysiologi, psykologi, kostvetenskap, juridik, historia och sociologi.

Mer information om Idrottshögskolan: www.ih.umu.se

För kontakt med Ingemar Wedman, hör av er till:

Camilla Nilsson, informatör, samhällsvetenskapliga fakultetenE-post: Camilla.Nilsson@adm.umu.se
Tel: 090-786 62 28

Redaktör: Carina Dahlberg