"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-23

Ny forskarskola för historielärare

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat Umeå universitet medel till en forskarskola för yrkesverksamma historielärare. Totalt handlar det om en förstärkning på 20 miljoner kronor.

Forskarskolan är inriktad mot temat historiska medier. – Tack vare bidraget kommer vi att kunna anta 15 forskarstuderande till en licentiatutbildning. De kommer att undersöka utformning, innehåll och användning av olika medier som används i undervisning och lärande i historia. Det kan till exempel handla om läroböcker, populärhistoriska genrer, skönlitteratur, film och olika slag av digitala medier, säger professor Daniel Lindmark, som är programansvarig för forskarskolan.
Rekryteringen till forskarskolan äger rum under hösten 2011, och forskarskolan startar den 1 januari 2012.

Daniel Lindmark leder även forskningsmiljön History and Education (Utbildningshistoria med historiedidaktik) vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Utmärkande för miljön är ett omfattande internationellt samarbete inom både forskning som forskarutbildning. Särskilt viktiga för den nya forskarskolan blir de pågående samarbetsprojekten med Stanford University i USA, och Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning i Tyskland. Forskare från dessa miljöer och andra framstående lärosäten kommer att medverka som gästlärare.
– Det är mycket glädjande att vår forskningsmiljö har fått det erkännande och den resursförstärkning som forskarskolan innebär. Det kommer att ge oss möjlighet att utveckla ett intressant kursutbud i samverkan med internationella forskare, och avhandlingsprojekten kommer att bidra till att utveckla vår forskning än mer, säger Daniel Lindmark.

Bakgrund

Inom ramen för ”Lärarlyftet” har regeringen avsatt medel för forskarskolor i ämnesteori eller ämnesdidaktik för yrkesverksamma lärare. Utbildningen bedrivs på 80 procent under fem terminer och leder fram till licentiatexamen. I årets utlysning fördelade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté 200 utbildningsplatser på 14 forskarskolor. Femton utbildningsplatser hamnade vid Umeå universitet inom forskarskolan ”Historiska Medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning”.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Daniel Lindmark Telefon: 090-786 62 50 E-post: daniel.lindmark@historia.umu.se
http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/forskarskolan--forhim-/

Redaktör: Karin Wikman