"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-12

Ny forskarskola i hem- och konsumentkunskap

NYHET Nu kan grundskolans hem- och konsumentkunskap få en skjuts framåt. Vetenskapsrådet satsar 9,2 miljoner kronor på en ny nationell forskarskola, och Umeå universitet är ett av fyra lärosäten som kommer att ingå.

– Satsningen från Vetenskapsrådet är ett viktigt erkännande av ämnets betydelse och kan på sikt påverka skolornas undervisning här i Västerbotten, säger Agneta Hörnell, docent vid institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet.

Obeforskad mark

Ämnet hem- och konsumentkunskap inkluderar allt som kan relateras till lärande om matvanor, särskilt när det gäller hälsoaspekter. Fram tills idag har forskningen inom ämnet varit mycket begränsad, även sett ur ett internationellt perspektiv. – Den nu beviljade nationella forskarskolan innebär att forskningen inom området kommer att ta ordentlig fart. Redan tidigare i år påbörjade institutionen för kostvetenskap en satsning på forskningen inom hem- och konsumentkunskap i samarbete med Umeå School of Education. En doktorand antogs och vid årsskiftet tillträder en ny lektor.
– I och med att ämnet är så obeforskat kommer vi kunna få fram ny viktig kunskap som kan vara till nytta för våra lärarstudenter och i förlängningen även påverka och lyfta undervisningen i ett ämne som inte har haft så hög prioritet i skolan, berättar Agneta Hörnell.

Kartlägga skolans verksamhet

Till en början kommer forskningen att handla om att kartlägga hur ämnet fungerar rent praktiskt ute i skolorna. Den nytillträdda doktoranden ska bland annat undersöka hur skolans lokaler är utrustade, samt hur undervisningen fungerar och tas emot av eleverna.
– Vi måste först öka kunskapen om hur och vad man lär ut i skolans olika årskurser, eftersom vi inte vet så mycket om det idag. Ett nästa steg kan bli att studera hur man på bästa sätt lär ut för att eleverna ska ta till sig kunskapen så att det även påverkar hur de agerar i praktiken.

Arena för folkhälsoarbete

Agneta Hörnell menar att ämnet också har stor betydelse i ett vidare perspektiv och påpekar att ett av skolämnets syften är att skapa en arena för folkhälsoarbete.
– Vår förhoppning är att eleverna ute i skolorna ska ta undervisningen till sig på ett personligt plan och förändra sitt liv efter det. Det är även viktigt att de blir kritiska och uppmärksamma konsumenter.

Samtliga lärosäten som utbildar lärare i inriktningen hem- och konsumentkunskap finns med i forskarskolan – Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad. Uppsala universitet är det förvaltande och administrerande organet.
Tidigare i år knöts Cecilia Lindblom, doktorand, till institutionen för kostvetenskap och vid årsskiftet tillträder Gun Åbacka från Åbo akademi ett universitetslektorat. De nya doktoranderna i forskarskolan beräknas starta hösten 2011.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Hörnell, docent vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 9568
E-post: agneta.hornell@kost.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov