Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon
Publicerad: 19 aug, 2011

Ny forskarskola i matematikdidaktik

NYHET "Att utveckla undervisning och didaktik i matematik" är namnet på en forskarskola med 15 licentiander som har fått medel från Vetenskapsrådet.

På uppdrag av regeringen har Vetenskapsrådet fördelat medel för utbildning på forskarnivå för verksamma lärare. En ansökan med Linnéuniversitetet som värdhögskola och i samarbete med Umeå universitet, Malmö högskola och Mälardalens högskola tilldelades 7,1 miljoner kronor.

Information från regeringen

Information från Vetenskapsrådet

Utlysning av forskarutbildningsplatser

Redaktör: Magnus Österholm