"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-26 Uppdaterad: 2022-11-07, 14:33

Ny forskning om ekonomiskt våld mot kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning

NYHET Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt undersöker ekonomiskt våld i nära relationer. Förhoppningen är att resultaten ska användas i det förebyggande arbetet.

Text: Sofia Strömgren

– Det är ett treårigt projekt som det ska bli jättespännande och kul att jobba med. Vi ser redan nu att det finns en stor efterfrågan på våra resultat och att det är ett stort behov av ytterligare forskning på området, säger Ann-Sofie Henrikson, projektledare och lektor vid Juridiska institutionen.

Forskningsresultat i förebyggande arbete

Bakgrunden till projektet är att Kronofogdemyndigheten inlett ett samarbete med kvinnojourerna för att förebygga ekonomiskt våld i nära relationer. I samband med det kontaktades Ann-Sofie Henrikson för att svara på frågor om skuldsättning och hon uppmärksammade då att det inte finns så mycket svensk forskning om ekonomiskt våld.
– Internationell forskning visar dock att ekonomiskt våld är vanligt förekommande tillsammans med annat våld, men sällan uppmärksammas. Vår förhoppning med projektet är därför att kunna bistå med kunskap till de yrkesgrupper som kommer i kontakt med utsatta kvinnor samt att resultatet av vår forskning ska kunna användas i det förebyggande arbetet, säger Ann-Sofie Henrikson.

Undersöker hur ekonomiskt våld kan fångas upp

I det tvärvetenskapliga projektet deltar även forskarna Charlott Nyman, lektor vid Sociologiska institutionen och Lars Evertsson, lektor vid Institutionen för socialt arbete. De intervjuar kvinnor som varit målsäganden i domar angående grov kvinnofridskränkning. Därefter analyseras intervjusvaren av Ann-Sofie Henriksson för att undersöka hur eventuell förekomst av ekonomiskt våld kan fångas upp.

– Jag ansvarar för de juridiska delarna med rättsliga analyser och studerar underrättspraxis för att se om förekomst av ekonomiskt våld redovisas i rättsprocessen. Jag kommer även att göra en narrativ analys av domskäl för att se om ekonomiskt våld, istället för att se sådana handlingar som ett eget brott, används för att ge en förklaring till det fysiska våldet, säger Ann-Sofie Henrikson.

Projektet har av Brottsoffermyndigheten tilldelats 738 000 kr i forskningsmedel för det första året.