"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-04

Ny förskollärarutbildning i Örnsköldsvik

NYHET I höst startar Umeå universitet en förskollärarutbildning på Campus Örnsköldsvik.

Det råder stor brist på förskollärare i landet. Skolverket räknar med att det behöver examineras 3 500 förskollärare fram till 2012.

Utbildningen består av tre delar: det allmänna utbildningsområdet, inriktningen förskola/förskoleklass och specialisering. Det allmänna utbildningsområdet är gemensamt för alla lärarstudenter och behandlar centrala kunskapsområden för läraryrket.

I inriktningen förskola/förskoleklass är kunskap om läs-, skriv-, tal- och matematikinlärning ett viktigt inslag.

Under specialiseringen ges goda möjligheter att tillägna sig ett naturorienterande perspektiv på lärande, bland annat i form av utomhuspedagogik i världsarvet Höga Kusten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ingår både i inriktningen samt i det allmänna utbildningsområdet med cirka 10 veckor vardera.

Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng under tre och ett halvt år.

För mer information, kontakta: Anders Råberg, studievägledare, Umeå School of Education, 090-786 93 88
Anette Eikelboom, projektkoordinator, Enheten för näringsliv och samhälle, 0660-292503

Information om Umeå universitet Campus Örnsköldsvik