"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-29

Ny gästprofessor och adjungerad professor

NYHET Tommy Lundgren har utsetts till gästprofessor och Shawna Grosskopf till adjungerad professor vid Handelshögskolan och CERE.

Docent Tommy Lundgren är för närvarande forskare vid SLU, och hans forskning har en bred inriktning mot miljö- och naturresursekonomi. Bland annat studerar han frågor rörande miljöeffektivitet och socialt hänsynstagande företag, så kallat corporate social responsibility. De senaste åren har han fokuserat på hur miljö- och energipolitiken påverkar svensk industri, samt hur ökad användning av bioenergi påverkar vår välfärd och klimatet.

Professor Shawna Grosskopf är för närvarande professor i nationalekonomi vid Oregon State University, USA, och är en ledande forskare inom bland annat effektivitets- och produktivitetsmätning. Hon forskar också om offentlig ekonomi, produktionsteori, miljöekonomi och hälsoekonomi, och hennes forskning omfattar exempelvis produktivitet i offentlig sektor (utbildning, arbetsförmedling och sjukvård för att ta några exempel) och miljöpolitikens effektivitet.

Läs mer