"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-01

Ny gästprofessur med fokus på hållbart liv längs Vindelälven

NYHET I syfte att stimulera arbetet med hållbar utveckling i Vindelälven-Juhttátahkkas biosfärområde finansierar Kempestiftelserna, Umeå universitet och SLU tillsammans en gästprofessur. I slutet av augusti är professor Julian D. Olden från University of Washington i USA på plats i Umeå.

Text: Ingrid Söderbergh

– Det här är en viktig stimulans för forskningen i Vindelälvsområdet. Tack vare att älven är skyddad från vattenkraftsutbyggnad erbjuder den unika möjligheter till forskning inom många olika ämnesområden, säger Christer Nilsson, professor emeritus i landskapsekologi på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Vindelälven i Unescos biosfärprogram

Vindelälven är en fritt strömmande älv som rinner genom Västerbottens fjäll, skogsland, myrar och kulturmarker. Den tar sin början i Ammarnäsfjällen vid norska gränsen och rinner ut via Umeälven till kusten. Det är en färd på närmare 500 kilometer.

Vindelälven-Juhttátahkka (umesamiska för flyttled) är ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram. Det bildades 2019 och omfattar hela Vindelälvens avrinningsområde samt några mindre, angränsande områden närmast kusten. Unescos biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling, såväl ekonomisk som ekologisk och social. Deras målsättning är att utveckla, bevara och stödja goda initiativ för alla som bor och verkar i området, nu och för kommande generationer.

För att utveckla en hållbar förvaltning kan samarbete med forskare ge nödvändiga byggstenar. I syfte att stimulera arbetet med hållbar utveckling i Vindelälven-Juhttátahkkas biosfärområde finansierar därför Kempestiftelserna, Umeå universitet och SLU tillsammans en gästprofessur, vilken omfattar 25 procent av heltid över fem år. Vid Umeå universitet är det Arcum – ett tvärvetenskapligt centrum för arktisk forskning – och den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som bidrar med resurser. Vid SLU står fakulteten för skogsvetenskap för finansieringen.

Forskar om att förvalta vattendrag hållbart

Professor Julian D. Olden vid University of Washington i Seattle, USA, är den forskare som har kallats till gästprofessuren. Hans forskning handlar framförallt om hur man förvaltar våtmarker, sjöar och vattendrag på ett hållbart sätt. Han arbetar bland annat med fiskar, groddjur och vatteninsekter och hur de påverkas av ändrade vattenflöden, dammar och klimatförändringar.

Julian D. Olden är kanadensare men har sedan 2006 arbetat vid University of Washington. Han har under de senaste 20 åren publicerat drygt 260 arbeten som citerats mer än 23 000 gånger (enligt Web of Science). Olden ser sig som en brobyggare mellan grundläggande och tillämpad forskning och utmanas av att hitta tekniker för att analysera komplexa ekologiska data.

– Julian D. Olden kommer att ha sin bas vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU men han är öppen för alla samarbeten, främst vid vårt universitet och SLU i Umeå, säger Christer Nilsson.

Filmklipp:

Se ett filmklipp där Julian D. Olden berättar mer om sin forskning (längd 4:09 min)

Läs mer:

Unescos biosfärprogram

 

För mer information om Julian D. Olden, kontakta gärna:

Christer Nilsson
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 03