"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-18

Ny guide för bibliotekens arbete med HBTQ+

NYHET Nu finns en ny guide som biblioteken kan använda i sitt arbete med hbtq+frågor. Guiden är framtagen i Svensk biblioteksförenings regi för att fungera som inspiration och stöd i att lyfta hbtq+perspektiven på bibliotek.

- En viktig del av arbetet har varit att tydliggöra att alla typer av bibliotek kan arbeta med hbtq+frågor och att hbtq+arbete ska vara en självklar del av bibliotekens arbete och integrerat i verksamheten. Ett medvetet arbete med inkludering och lika villkorsfrågor ingår i bibliotekens uppdrag, säger Hanna Olsson, bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek och en av de som arbetat med att skriva guiden.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+, har i ett par års tid arbetat med guiden som nu lanserats.

Till guiden

Mer information på Svensk biblioteksförenings webb