"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-27

Ny handläggningsordning för disciplinärenden

NYHET Disciplinära åtgärder får vidtas mot en student som försöker vilseleda vid examination, stör verksamheten vid högskolan eller trakasserar andra studenter eller anställda vid universitetet. För att tydliggöra hur disciplinärenden hanteras för utbildningar på grund- och avancerad nivå har rektor fastställt en ny handläggningsordning som börjar gälla 26 september.

– Den nya handläggningsordningen innebär i princip inga förändringar i sak, utan är mer en beskrivning av hur disciplinärenden på ett effektivt sätt har hanterats på universitetet under flera år, säger universitetsjurist Linda Lundmark.

Syftet med den nya handläggningsordningen är att säkerställa att processen i disciplinärenden ska vara rättsäker och lättbegriplig. Handläggningsordningen ska ge stöd i hanteringen av disciplinärenden och underlätta förebyggande arbete inom området.

Handläggningsordningen gäller inte Tentamensservice (skrivningsbevakningen), som i stället omfattas av "Regler och riktlinjer för salstentamen" och "Handläggningsordning för salstentamen".

Handläggningsordning för disciplinärenden

För mer information, kontakta:

Linda LundmarkUniversitetsjurist
linda.m.lundmark@umu.se

Redaktör: Annica Höglund