"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-13

Ny hedersdoktor fokuserar på åsikter och attityder

NYHET Roger Jowell, professor i sociologi, har utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Han är en av personerna bakom den nyetablerade europeiska attitydundersökning som förra året belönades med Descartes-priset.

– Genom detta utnämnande kan vi knyta en internationell kontaktperson till vår starka forskningsmiljö som är inriktad mot forskning om välfärdsfrågor, säger Ulf Wiberg, dekanus vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Professor Roger Jowell vid City University i London har under lång tid arbetat med att utveckla internationella attitydundersökningar. De senaste åren har han varit drivande i att ta fram och etablera den nya europeiska socialundersökningen European Social Survey (ESS), som idag omfattar 22 europeiska länder, däribland Sverige. Inom ESS studeras hur olika länders historia och kultur påverkar hur folk lever, och vilka åsikter människor har om samhället. För Sveriges räkning deltar den sociologiska institutionen vid Umeå universitet i samarbetet, och ansvarig är Stefan Svallfors.

– Utnämnandet ger ytterligare uppmärksamhet till den framgångsrika jämförande socialforskningen vid Umeå universitet, och bidrar till den unika europeiska socialundersökningens redan goda rykte, menar han.

År 2005 tilldelades gruppen bakom ESS Descartes-priset på 200 000 euro – ett av Europas mest prestigefyllda vetenskapliga pris. Det var första gången som samhällsvetenskaplig forskning fick priset, och professor Jowells personliga engagemang och bidrag har haft en avgörande betydelse för denna framgång.

Roger Jowell är statsvetare i grunden, och har skrivit flera böcker om valbeteende och valfrågor. Hans bakgrund ger möjlighet att ytterligare utveckla Umeå universitets interdisciplinära samarbete mellan sociologer och statsvetare inom området politisk sociologi. Professor Jowell promoveras vid universitetets årshögtid lördagen den 21 oktober.

Mer information om Descartes-priset och European Social Survey (ESS) finns på: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2048

För mer information, kontakta:

Stefan Svallfors, sociologiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 55 60, e-post: stefan.svallfors@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson