"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-23

Ny historisk studie av pedagogik i Sverige från 1940-talet och framåt

NYHET Pedagogik är en akademisk disciplin som ofta ifrågasatts i svensk offentlig debatt samtidigt som den ansetts central för skola och samhälle. Trots det finns förhållandevis få vetenskapshistoriska studier av ämnet. I ett nytt forskningsprojekt vill Anna Larsson, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, tillsammans med forskare vid Stockholms universitet och Södertörns högskola utforska den akademiska pedagogikens utmärkande drag och samhälleliga roll från 1940-talet och framåt.

Text: Sandra Olsson

Projektet ”Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin” kommer att göra en historisk analys av hur pedagogikämnet beskrivs och diskuteras i vetenskapliga tidskrifter, kurslitteratur och den offentliga debatten i Sverige från 1940-talet och framåt. På så sätt vill forskargruppen utforska den akademiska pedagogikens utmärkande drag och roll i det svenska samhället under de senaste 80 åren och hur de förändrats över tid.

Projektledaren Anna Larsson berättar att ambitionen med projektet är att bidra med ny kunskap till såväl pedagogikhistorien som den allmänna vetenskapshistorien och även lägga en grund för mer nyanserade och konstruktiva diskussioner om skola, utbildning och kunskap i Sverige.

I forskargruppen ingår Joakim Landahl som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Anders Burman som är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. 

Finansiering från Riksbankens Jubileumsfond

Projektet ”Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin” har beviljats 4 705 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). RJ har beslutat att dela ut drygt 335 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt 51 treåriga projekt och 9 infrastrukturprojekt fick del av denna omgång. Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2020.

Läs mer om projektet "Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin" på RJ:s webbplats

Kontakt

Anna Larsson