"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-20

Ny information påverkar börshandeln

NYHET Börshandlarna börjar köpa och sälja aktier när företagsnyheter offentliggörs. Det visar Ola Simonsens avhandling i nationalekonomi, som han försvarar vid Umeå universitet den 22 september.

Tack vare att börserna runt om i världen blivit allt mer datoriserade och att lagringskapaciteten i datorer har utvecklats finns i dag stora databaser med utförlig information om hur börsaktörer köper och säljer aktier. Ola Simonsen har i detalj studerat vad som händer under börsens öppettider och tittat på faktorer som kan jämföras med de dagsnoteringar som redovisas i dagstidningar såsom aktiepris, volym, köp- och säljkurs.

Han har kommit fram till att när nyheter som rör ett specifikt företag, dess bransch eller makroekonomi i allmänhet blir allmänt känd gör det att fler väljer att köpa och sälja sina aktier. I Sverige och många andra länder finns lagar som säger att all prisdrivande information måste offentliggöras och det har gjort det möjligt för Ola Simonsen att genomföra sina studier. Börshandlarna påverkas också av hur mycket som köps och säjs inom en viss bransch. Om det exempelvis köps och säljs mycket aktier i Nordea gäller detsamma även för Föreningssparbanken, SEB och Handelsbanken.

Ola Simonsen har även studerat hur framtida prisförändringar påverkas av hur handlare väljer att köpa och sälja aktier. Avhandlingen visar bland annat att om det är en övervikt med aktier till försäljning, relativt de aktier som finns att köpa, är detta information som tyder på att aktiepriset på kort sikt går ned.

Fredagen den 22 september försvarar Ola Simonsen, institutionen för nationalekonomi, sin avhandling Stock Data, Trade Durations and, Limit Order Book Information. Disputationen äger rum kl. 10.15, N200, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Johan Knif, Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, Hanken.

För mer information, kontakta

Ola Simonsen, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 090-786 60 85, e-post: ola.simonsen@econ.umu.se

Redaktör: Karin Hertz