"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-28

Ny infusionsmetod förbättrar diagnostiken av hydrocefalus

NYHET En ny infusionsmetod möjliggör individuell och betydligt reducerad undersökningstid med bibehållen noggrannhet. Detta får betydelse både för den kliniska diagnosen av hydrocefalus och för patientkomforten vid undersökningen, skriver Kennet Andersson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 6 maj.

Patienter som man misstänker har drabbats av en sjukdom kallad idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH) behandlas med en shuntoperation. Det gör att symptom som finns hos de ofta äldre patienterna, som demens och gång- och balanssvårigheter förbättras. Som en del av den medicinska utredningen genomförs ett infusionstest. Det används för att stödja diagnosen av INPH, för att välja ut de patienter som är hjälpta av en shuntoperation och för att avgöra om en inopererad shunt fungerar. Studier visar att endast var femte patient med denna diagnos får shuntbehandling. Förbättrade infusionstester skulle därför vara till stor nytta för dessa patienter.I avhandlingen jämförs tre vanligt förekommande infusionsmetoder. Tidigare publicerade resultat bekräftas och vikten av en standardisering av infusionstest betonas. En matematisk modell som används för att beskriva det cerebrospinala vätskesystemet (ryggmärgsvätskesystemet) vidareutvecklas också i avhandlingen, och ett nytt sätt att genomföra infusionen och nya analysmetoder presenteras och undersöks.

Den nya infusionsmetoden, kallad Oscillating Pressure Infusion, jämförs med nuvarande metod i den hittills största repeterade studien med infusionstest. Fyrtiosju patienter med hydrocefalus har undersökts. Resultaten visar att den nya metoden, med sitt nya infusionsprotokoll och analysmetod, ger resultat som är fullt jämförbara med nuvarande metod. Den nya metoden har fördelar som samtidig bestämning av två viktiga parametrar med osäkerhetsmått, vilket möjliggör individuell och förkortad undersökningstid.

Kennet Anderssons forskning är en del av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Medicinsk teknik och Klinisk neurovetenskap vid Norrlands universitetssjukhus.

Kennet Andersson är civilingenjör i teknisk fysik och doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, radiofysik, Umeå universitet. Vid frågor, kontakta honom gärna på telefon 090-785 41 52 mobil 0730-27 12 62
e-post kennet.andersson@radfys.umu.se

Fredag 6 maj försvarar Kennet Andersson, Institutionen för strålningsvetenskaper, sin avhandling med titeln Assessment of cerebrospinal fluid system dynamics – Novel infusion protocol, mathematical modelling and parameter estimation for hydrocephalus investigations (Svensk titel: Bestämning av cerebrospinalvätskesystemets dynamik – nytt infusionsprotokoll, matematisk modellering och parameteruppskattning för hydrocefalusundersökningar).
Disputationen äger rum klockan 9.00 Bergasalen, by. 27, NUS. Fakultetsopponent är professor Karin Wårdell, Linköpings universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-42383

Redaktör: Bertil Born