"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-04-05

Ny institution vid Umeå universitet

NYHET De är kanske mest kända för konstruktion och utveckling av högskoleprovet men enheten för pedagogiska mätningar vid Umeå universitet var först i Sverige med forskarutbildning inom ämnet beteendevetenskapliga mätningar. Nu har enheten blivit institution och heter institutionen för beteendevetenskapliga mätningar.

1995 etablerades enheten för pedagogiska mätningar som en självständig arbetsenhet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Ämnet beteendevetenskapliga mätningar blev antaget som ett forskarutbildningsämne 2000 och som grundutbildningsämne 2002.

Sedan dess har enheten genomgått ständiga förändringar och utvecklats både inom forskningen och organisatoriskt. När forskarutbildningen började på hösten 2001 gjorde ett helt nytt ämne, beteendevetenskapliga mätningar, entré inom ramen för forskarutbildning i Sverige.

Den nya institutionen har bland annat som målsättning att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter och attityder. Det finns sedan hösten även möjlighet att studera på C-kursnivå i beteendevetenskapliga mätningar. Vill du veta mer om den nya institutionen? Se:

För mer information om mätningar, se www.edmeas.umu.se

Frågor?  Kontakta gärna:

Prefekt Widar HenrikssonTel: 090-786 57 21
E-post: Widar.Henriksson@edmeas.umu.se

Redaktör: Anna-Karin Boström