"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-19

Ny interaktiv miljö på gång i MIT-huset

NYHET Nu ska MIT-huset få en ny interaktiv miljö – placerad i ljusgården vid huvudentrén. Det beslutade universitetsstyrelsen vid sitt senaste sammanträde. Miljön ska fokusera på matematik och IT, områden som förenar de flesta utbildningar och forskningsinriktningar i huset.

– Vi vill göra MIT-huset mer levande och skapa en plats där studenter och forskare kan vistas och arbeta tillsammans. Miljön blir ett sätt att synliggöra och möjliggöra ökad integration mellan MIT-husets verksamheter och mellan utbildning och forskning. Det kommer att bli en mötesplats för projekt och gemensamma aktiviteter mellan universitet och omgivande samhälle. Vi ser oerhört positivt på denna satsning, säger Mikael Wiberg, prefekt vid institutionen för informatik vid Umeå universitet och ledamot i referensgruppen.

MIT-huset blir Umeå universitets första fokusmiljö, en plats där studenter, lärare, forskare och samarbetspartners kan samlas kring gemensamma frågeställningar och behov. Inriktningen är visualisering och gestaltning, det handlar om att förstå och gestalta olika problem och allt större datamängder. Miljön ska bygga på laborativa och processorienterade arbetssätt inom matematik och IT. Det är områden som förenar de flesta utbildningar och många forskningsinriktningar i MIT-huset.
– Det finns ett starkt intresse för pedagogisk utveckling och samarbete i MIT-huset. Engagemanget sträcker sig över ämnen och centrumbildningar, berättar Anders Fällström, ordförande i styrgruppen för interaktiva miljöer.

Den nya lokalen kommer att byggas i ljusgården vid huvudentrén, i det nuvarande kaféet. Besökare kommer att bli välkomnade i en reception och i miljön kommer det att finnas skärmar för visualisering och presentationer.
– Miljön ska bli en naturlig samlingspunkt och besökarna ska redan vid entrén till MIT-huset få en tydligare och mer verksamhetsinriktad bild av husets verksamheter, dess forskning och alla spännande projekt som våra studenter bedriver, säger Mikael Wiberg.

I lokalen kommer det att finnas flexibla och flyttbara möbler. Vid större arrangemang ska det gå att bygga upp en scen. I husservices nuvarande lokaler kommer det att finnas ett flexibelt seminarierum som ska var bokningsbart för alla institutioner. Naturvetar- och teknologkårens (NTK) befintliga kafé ska flyttas till den intilliggande ljusgården, något som projektgruppen också diskuterat med NTK. Flytten finansieras inom ramen för projektet.– Målet är vi ska ha fler studieplatser i MIT-huset efter ombyggnationerna och att kaféet ska ha minst lika goda förutsättningar som i dag, säger Anders Fällström.
En facilitator kommer att anställas som en sammanhållande och stödjande kraft för miljön.  

Byggstarten är planerad till sommaren 2015. Kostnaderna för perioden 2013–2020 är 19,4 miljoner kronor.

Om interaktiva miljöer vid Umeå universitet

I december 2012 beslutade universitetsstyrelsen att utveckla interaktiva miljöer vid Umeå universitet. Totalt avsatte styrelsen 72 miljoner kronor för satsningen som omfattar två olika typer av miljöer – lärmiljöer och fokusmiljöer.

Lärmiljöerna är öppna för alla och är inte avgränsade till specifika utbildningar eller forskningsmiljöer. Det nya Humanisthuset som invigdes i oktober och de ombyggda miljöerna i Samhällsvetarhuset är exempel på lärmiljöer. MIT-huset blir först ut med en fokusmiljö. En sådan miljö är mindre till ytan än en lärmiljö och är en plats där studenter, lärare, forskare och samarbetspartners kan samlas kring gemensamma frågeställningar och behov. Fokusmiljöer kommer också att byggas upp i KBC-huset och i en av medicinska fakultetens lokaler, det är ännu inte bestämt vilken lokal som kommer att bli aktuell.

Redaktör: Karin Wikman