"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-22

Ny internationell framgång för it-forskare

NYHET It-forskare vid Umeå universitet når nya internationella framgångar. Mikael Wiberg, professor vid institutionen för Informatik, har tillsammans med ett internationellt forskarlag fått en workshop accepterad till prestigefyllda konferensen CHI2014 i Toronto, Kanada.

CHI-konferensen har genom åren haft en rad kända it-forskare och företrädare inom it-näringslivet som huvudtalare. Från Bill Gates år 2001 till Vint Cerf, mannen bakom internet, nu senast 2013. Även de främsta forskarna har genom åren varit talare för denna konferens. Här märks till exempel Bruno Latour, huvudtalare från 2013 som ett av de stora namnen.

Hård konkurrens

Konkurrensen för att få ett bidrag accepterat till denna konferens är hård. Inskickade artiklar går ut på peer-review och endast en låg andel accepteras. Samma förfaringssätt för urval gäller för de förslag till workshops som skickas in.

Det ligger därför mycket arbete bakom den nu accepterade workshopen till CHI 2014. Workshopen med namnet "Interaction and the Production of Space: From Architecture to Navigation" bygger på den forskning som har bedrivits av forskarna bakom förslaget och i bedömningen ligger samtidigt en bedömning av den forskning förslaget vilar på och forskarlagets kompetens för att genomföra en vetenskaplig workshop med hög kvalitet.

– Det är otroligt roligt att vårt förslag till denna tvådagars workshop blivit accepterad! Det visar att den forskning vi bedriver här vid Umeå universitet både är intressant inom ett internationellt forskarlag, men även hur den är internationellt konkurrenskraftig, menar Mikael Wiberg.

Stark grundforskning

– Det här visar också på att vi har stark grundforskning vid Umeå universitet. Forskning med långsiktig potential att attrahera till vidare intressanta vetenskapliga diskussioner och internationella samarbeten. Vi har i flera år bedrivit forskning kring interaktiva miljöer, digital teknik, interaktiv arkitektur, osv, men när vi får möjlighet att också nå ut med kärnfrågorna - om hur IT förändrar och möjliggör nya rumsliga dimensioner med implikationer för design, kultur, arkitektur, - det är då som forskningen verkligen blir spännande och visar på sin fulla kraft. Nu hoppas vi få stort intresse för detta och vad vi i förlängningen kan åstadkomma forskningsmässigt vad gäller idé och teoriutveckling såväl som praktiskt, fortsätter Mikael Wiberg.

Gränslösa samarbeten

Forskarlaget bakom workshopen är inte bara geografiskt mångfacetterat. Här illustreras också betydelsen av gränslösa samarbeten över många ämnesområden i utforskandet av it och rumsliga dimensioner. Följdaktligen består forskarlaget av följande personer:

Nicholas Dalton - Computing and communcations, Open University, Milton Keyen, Bucks, United Kingdom Keith Green - Institute for Intelligent Materials, Systems and Environments, Clemson University, Clemson, South Carolina, United States Ruth Dalton - Northumbria University, Newcastle, United Kingdom Anijo Mathew - Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, Illinois, United States Christoph Hoelscher - Department o Humanities, Social and Political Sciences, ETH Zürich, Switzerland Mikael Wiberg - Department of Informatics, Dept. Informatics, Umeå university, Umeå, Sweden Holger Schnädelbach - Mixed Reality Lab, Computer Science, The University of Nottingham, United Kingdom Tasos Varoudis - Bartlett, University College London, London, United Kingdom

Och forskarna själva, ja de beskriver sin workshop på detta sätt:

"The workshop takes a critical examination of the role of space in human-computer interaction. The objective is to bring together diverse perspectives of space, drawing from architecture, philosophy, art, geography, design, dance, spatial-cognition, mathematics, computing, and still other domains, towards foregrounding space in theoretical discussions and explorations within the CHI community. Expected outcomes are the reporting of fresh insights into the impact and role of space in the interaction process."

CHI2014 går av stapeln den 26 april - 1 maj 2014 i Toronto, Kanada.

Redaktör: Mikael Hansson