"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-27

Ny journalistutbildning ger fler karriärmöjligheter!

NYHET I höst startar Umeå universitet en ny treårig journalistutbildning. Jämfört med den tidigare tvååriga påbyggnadsutbildningen i journalistik kommer det nya journalistprogrammet att vara sökbart direkt efter gymnasiet och ge studenten fler karriärmöjligheter.

– Journalistprogrammet får en större bredd och de akademiska inslagen har stärkts, vilket förbättrar möjligheterna att söka utbildning på avancerad nivå, menar studierektor Erik Lindenius vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Sport, vetenskap/miljö eller kulturjournalistik.

Studenterna på det nya programmet i journalistik kommer att kunna välja mellan fler inriktningar än vad som erbjöds tidigare. Inriktningen mot kultur- eller vetenskapsjournalistik som erbjöds under den tvååriga utbildningen kommer fortfarande finnas kvar men utökas nu med ytterligare valmöjligheter för att göra utbildningen mer dynamisk.
– Vi vill anpassa utbildningen och inriktningarna efter marknad och önskemål säger Hans Wiechel, lärare på journalistprogrammet.

Samarbete med medie- och kommunikationsvetenskap

Under det första året på utbildningen kommer studenterna att läsa tillsammans med studenterna på medie- och kommunikationsvetenskap. Detta är något som programansvarige Roger Jacobsson säger kommer leda till förbättrade kunskaper inom mediaområdet totalt sett.

Enligt Hans Wiechel kommer samarbetet med medie- och kommunikationsvetenskap ge studenterna en bättre webbutbildning och kunskaper som är värdefulla i det klimat dagens journalister verkar. Studierektor Erik Lindenius ser också fler fördelar med samarbetet.
– Vi har möjlighet att använda våra resurser bättre, vilket gör att vi kommer att kunna uppdatera utrustning oftare och har råd att bjuda in fler gästföreläsare.

Skräddarsydda kurser och större bredd

Förutom ämnessamarbete och fler val av inriktningar har också andra förbättringar gjorts för att säkerställa att studenterna lämnar utbildningen med den kunskap som behövs.
– Det här var ett bra tillfälle att se över utbildningen i detalj och göra övergripande förändringar. Studenterna på journalistprogrammet kommer nu att få en bredare kunskap och för utbildningen skräddarsydda kurser i ekonomi och juridik, säger Hans Wiechel.

Studenter vid JournalistprogrammetAtt utbildningen blir treårig innebär alltså att och att de praktiska inslagen förlängs en aning och att de akademiska inslagen stärks. Totalt sett menar Erik Lindenius att detta förbättrar kvaliteten och breddar karriärmöjligheterna.
– Det förbättrar möjligheten för studenten att söka utbildning på högre nivå och ökar konkurrensmöjligheten inför eventuella framtida forskarstudier.

Praktikperioder och nära kontakt mellan elev och lärare oförändrat

Det nya programmet i journalistik kommer precis som den tidigare innehålla två praktikperioder och kommer endast ta in 30 elever per söktillfälle.
– Praktiken studenterna gör inom till exempel tidning/webb, tv och radio är viktigt för att få en första kontakt med branschen. Att vi inte tar in fler elever än 30 gör att vi har tid att skapa en nära kontakt mellan lärare och elev och ge personlig respons säger Hans Wiechel.

Den nya journalistutbildningen går att söka fram till 16 april.

Läs mer om programmet för journalistik

Foto: Per Melander

Redaktör: Therese Högberg