"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-04

Ny klimatsmart hållplats byggs vid universitetet

NYHET Umeå kommun bygger en klimatsmart busshållplats mellan Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Designen på hållplatsen blir en symbol för framtidens smarta universitetsstad och ska visa hur teknik, människor och miljö kan interagera med varandra för att minska stadens miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.

Den nya designen kommer att göra det möjligt att snabba upp ombordstigning. Busshållplatsen kommer att vara utrustad med smarta energilösningar, gratis Wi-Fi och andra tekniska datalösningar. Designen ska även bidra till att väntan på bussen upplevs som positiv.

Fler ytor byggs om

I samband med ombyggnaden av hållplatsen byggs även andra ytor om för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kurvan längs Petrus Laestadius väg breddas och en ny placering av övergångsstället ska göra kopplingen mellan universitetet och Norrlands universitetssjukhus tydligare. Infarten till parkeringen vid Universum flyttas och gång- och cykelvägen intill hållplatsen får en ny dragning.

Klar september 2019

Ombyggnaden startade i slutet av maj och hållplatsen beräknas vara klar i början av september 2019.

Öppet för trafik men begränsad framkomlighet

Under hela byggtiden kommer det att vara öppet för trafik men ibland med begränsad framkomlighet för trafikanter. Gående och cyklister leds förbi arbetsplatsen. Busstrafiken fungerar som vanligt genom att en tillfällig hållplats anläggs innan kurvan för resenärer som stiger på mot centrum.

En del av EU-projektet Ruggedised

Den klimatsmarta hållplatsen är en del av EU-projektet Ruggedised och finansieras delvis därifrån. I Ruggedised är kommunen, fastighetsägare, universitet och företagare partners. Syftet är att under fem år testa nio innovativa klimatsmarta lösningar och samtidigt utveckla nya affärsmodeller som passar i en delningsekonomi.
Läs mer om Umeås smart city, Ruggedised.

 

För mer information, kontakta gärna: