"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-16

Ny kunskap om gen bakom barncancer

NYHET Förändringar i ALK-genen orsakar neuroblastom, en allvarlig form av barncancer. Upptäckter som gäller ALKs roll i utvecklingen av sjukdomen kartläggs i den avhandling som Christina Schönherr försvarar vid Umeå universitet den 24 augusti.

Onkogener är gener som är associerad med cancer. ALK (Anaplastiskt Lymfoma Kinas) är en onkogen som kodar för ett receptortyrosinkinas, ett protein som sitter på ytan av cellerna. Vanligtvis aktiveras ALK när en ligand, ett annat protein, stimulerar receptorn. Aktivering av ALK leder till en kaskad av signaler inne i cellerna. Dessa signaler kan leda till att cellerna börjar dela sig.

Genetiska förändringar, mutationer, av ALK kan resultera i att ALK signalerar okontrollerat även utan ligand. I många cancerformer sker aktiveringen av ALK på detta okontrollerade sätt. Mutationer i ALK har hittats i många vanliga typer av cancer, bland annat lungcancer och lymfom. De har hittats även i neuroblastom, nervvävnadstumörer, vilka drabbar små barn. Denna cancerform har Christina Schönherr fokuserat sina studier på.

Med hjälp av olika modellsystem, till exempel humana celllinjer och bananflugan Drosophila melanogaster, har Christina Schönherr undersökt hur ALK signalerar och vad som händer i celler som har muterad receptor. Resultaten visar att mutationerna medför att ALK är ständigt aktiv, dvs att ingen ligand behövs för aktiveringen.

– De undersökta mutationerna är olika aggressiva med varierande förmåga att ge upphov till neuroblastom. Detta är viktigt för att förstå hur denna cancerform uppstår, säger Christina Schönherr.

Dessutom kan ALKs aktivitet bli blockerad av en liten molekyl, en inhibitor, som är nyligen godkänd för behandling av ALK-positiv lungcancer. Denna inhibitor visar också hoppfulla resultat för behandling av barn med neuroblastom.

En av de karakteristiska onkogener, som ger dålig överlevnadsprognos för neuroblastom och många andra cancerformer, är MYCN. Forskning har visat att neuroblastompatienter med för mycket MYCN och muterad ALK visar ännu sämre överlevnadsprognos.

Christina Schönherr visar att det finns ett samband mellan ALK och MYCN: ALK reglerar uttrycket av MYCN. ALK och MYCN samarbetar dessutom för att öka graden av okontrollerad tillväxt.

– Resultaten i avhandlingsarbetet är viktiga för att förstå hur cancern neuroblastom uppstår och vilken roll ALK spelar i denna process, säger hon.

Christina Schönherr är uppväxt i Westhausen, södra Tyskland. Hon har studerat biokemi och molekylärbiologi vid Friedrich-Schiller-Universitet i Jena, Tyskland.

Om disputationen:

Fredagen den 24 augusti försvarar Christina Schönherr, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Anaplastic Lymphoma Kinase mutations and downstream signalling”. Svensk titel: ”Anaplastiskt Lymfoma Kinas mutationer och dess nedströms signalering”.Disputationen äger rum kl. 9:00 i sal Betula, Hus 6M, Norrlands universitetssjukhus
Fakultetsopponent är Docent Aristidis Moustakas, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala universitet

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54562

För mer information, kontakta gärna:

Christina SchönherrTelefon: 090-785 67 08Mobil: 073-81 21 785
e-post: christina.schonherr@molbiol.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh