"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-24

Ny kunskap om prostatacancer genom metabola fingeravtryck

NYHET Elin Thysells avhandling syftar till att förstå de biokemiska mekanismer som ligger bakom att vissa fall av prostatacancer utvecklas och blir aggressiva och livshotande för patienten, medan andra förblir långsamväxande och ofarliga. Hon lägger fram sin avhandling vid Umeå universitet fredagen den 27 januari.

När kroppens celler bryter ner näringsämnen skickas överflödiga byggstenar, metaboliter, ut ur cellerna. Halterna av dessa restprodukter påverkas bland annat av vårt hälsotillstånd. Det sker på ett högst specifikt sätt som kan liknas vid att varje sjukdom lämnar ett unikt fingeravtryck i metabolitsammansättningen. Dessa ofta komplexa fingeravtryck kan spåras i biologiska prover (blod, urin eller vävnad)med hjälp av kraftfulla analytiska instrument kombinerat med kemometriska metoder för databearbetning och analys. Metoden kallas metabolomik.

Elin Thysell har i sin avhandling arbetat med att utveckla metoder specifikt för bearbetning och analys av metabolomikdata. Detta med avsikten att kunna använda metabolomik inom medicinska frågeställningar med målet att öka möjligheterna att diagnostisera, förstå och i förlängningen behandla prostatacancer.

Ofta är det närvaron av dottertumörer, metastaser, som bestämmer allvaret vid en cancersjukdom. För att behandla patienter med avancerad prostatacancer är det mycket betydelsefullt att hitta metastaser tidigt i utvecklingen. Metastaser från prostatatumörer återfinns ofta i skelettetet. Elin Thysell har därför studerat vad som reglerar tillväxt av benmetastaser vid aggressiv prostatacancer genom att analysera normal prostatavävnad och vävnad från benmetastaser från patienter med prostatacancer och andra cancersjukdomar.

Hon hittade entydiga mönster som utmärker benmetastaser hos patienter med prostatacancer. Något överraskande upptäcktes höga halter av kolesterol i metastasvävnad från patienter med prostatacancer, i jämförelse med de andra undersökta vävnaderna och i jämförelse med metastasvävnad från andra cancertyper. Vidare visade studien att tumörcellerna både verkar kunna bilda kolesterol på egen hand och ta upp det från omgivningen.

– Utifrån mina resultat i kombination med tidigare fynd tror jag att kolesterol används till olika processer som är viktiga för en tumörcell, till exempel för att den ska kunna växa och invadera omkringliggande vävnad, säger Elin Thysell.

I studien hittades även höga nivåer av andra metaboliter som förekommer vid ämnesomsättning i kroppens celler och vävnader. Bland dessa återfanns bland annat metaboliter som möjligen även går att spåra i blod hos patienter med metastaser.

I dag ställs diagnosen prostatacancer först och främst genom att man mäter halten av PSA, ett prostataspecifikt antigen i blod. Ett problem är dock att PSA inte kan användas för att skilja på aggressiv cancer och benign sjukdom. Ett positivt PSA-prov kan betyda många saker, allt ifrån en infektion, inflammation eller förstorad prostata till i värsta fall en aggressiv cancer. Det leder till att många patienter överbehandlas samtidigt som andra förbises.

– Målet är att hitta en ny metod som är lika enkelt som PSA-provet, alltså detekterbart i ett blodprov, men som kan tala om vilka patienter som bär på den aggressiva formen av sjukdomen och är i behov av behandling. Genom att studera metabola fingeravtryck i vävnads- och blodprover från friska och patienter kan vi lära oss mer om bakomliggande mekanismer och förhoppningsvis utveckla och ge mer individuellt anpassade behandlingar på sikt, säger Elin Thysell.

Om disputationen:

Fredagen den 27 januari försvarar Elin Thysell, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Multivariate profiling of metabolites in human disease -method evaluation and application to prostate cancer. Svensk titel: Multivariat profilering av metaboliter inriktat mot männskliga sjukdomar – utvärdering av metoder och tillämpning inom prostatacancer.Disputationen äger rum kl. 10.00 i Sal KB3B1, byggnad KBC.
Fakultetsopponent är docent Janne Lehtiö, institutionen för onkologi-patologi, Karoliska Institutet, Stockholm, Sverige
.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50968

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elin Thysell, kemiska institutionenTelefon: 090-786 53 58
E-post: elin.thysell@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh