"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-31

Ny kunskap om socialtjänstens stöd till manliga offer för våld i nära relation

NYHET I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskarna Björn Blom och Jens Lindberg socialtjänstens hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation. Ett område där det råder stor brist på vetenskaplig kunskap, och där de manliga offren ofta undviker att söka hjälp.

Text: Sofia Strömgren

– I ett svenskt sammanhang vet vi nästan ingenting om olika grupper av hjälpsökande män, vilka behov de har och hur insatser inom socialtjänsten påverkar deras upplevelser och resultat av hjälp och stöd. Sammantaget har det här inverkan på frågor om tillgång, kvalitet och jämlikhet i hjälp och stöd. Därför tycker vi att det är viktigt att genomföra det här forskningsprojektet, säger Jens Lindberg, forskare vid Institutionen för socialt arbete.

Outforskat område

Det treåriga projektet genomförs i tre svenska kommuner och i tre delstudier studeras våldsutsatta mäns behov och förutsättningar, socialtjänstpersonals attityder och arbetssätt, de organisatoriska förhållandena inom socialtjänsten, samt vad det sammantaget innebär för hjälp och stöd till våldsutsatta män. Forskarna kommer att använda sig av statistiskt material, men också intervjua både manliga offer och socialtjänstpersonal.

Brist på stöd påverkar manliga offers välbefinnande väldigt negativt, förstärker deras utsatthet och hindrar dem från att lämna våldsamma relationer.

Förhoppningen är att den nya kunskapen ska leda till att de män som utsatts för våld i nära relationer får en bättre hjälp. Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar för att ge hjälp och stöd till alla offer för våld. Samtidigt finns det väldigt lite vetenskaplig kunskap om socialtjänstens stöd till manliga offer för våld i nära relation.
– Vi vet sedan tidigare att hjälp och stöd från socialtjänsten är avgörande för våldsoffers välbefinnande och säkerhet. Med det som bakgrund har internationell forskning visat att brist på stöd påverkar manliga offers välbefinnande väldigt negativt, förstärker deras utsatthet och hindrar dem från att lämna våldsamma relationer, säger Jens Lindberg.

Undviker att söka professionell hjälp

I Sverige utsätts varje år cirka 28 000 män, 18 år eller äldre, för våld i nära relation. Trots det uppmärksammas manliga offer för våld i nära relation sällan, varken inom socialtjänsten eller i forskning. Det bidrar i sin tur till att våldsutsatta män ofta undviker att söka professionell hjälp efter att ha blivit utsatta. Jens Lindberg förklarar att forskarna i projektet är intresserade av vad som kännetecknar olika grupper av män som söker, men också inte söker hjälp och stöd, samt vilka behov, barriärer och förutsättningar som de kan uppleva i hjälpsökande.
– Vi är även intresserade av det stöd som ges till manliga utsatta och hur det kan påverkas av professionellas förhållningssätt samt organisatoriska förhållanden inom socialtjänsten.

Kan du ge exempel på hur er forskning kan vara värdefull? 
– Genom att fokusera på hur utsattas, professionellas och organisationers förutsättningar kan samspela i hjälp och hjälpsökande vill vi förstå vad som kan påverka stöd till män som utsatts för våld i nära relation. Den här kunskapen hoppas vi sen kan bidra till att utveckla insatser och arbetssätt inom socialtjänsten och ge förutsättningar för bättre kvalitet och jämlikhet i hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation, säger Jens Lindberg.
 
Projektet har av Vetenskapsrådet tilldelats 4 044 000 kronor och pågår till september 2026. Björn Blom och Jens Lindberg är båda aktiva i flera forskningsnätverk och projekt.

Om forskningsprojektet

* Projektnamn: Socialtjänstens hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation: förutsättningar, stödinsatser och resultat.
* I tre delstudier studeras: våldsutsatta mäns behov och förutsättningar, socialtjänstpersonals attityder och arbetssätt, socialtjänstens organisatoriska förhållanden, samt vad detta sammantaget innebär för hjälp och stöd till våldsutsatta män.
* Projektstart: 2023-10-01
* Finansiär: Vetenskapsrådet.
* Forskare: Björn Blom, professor vid Institutionen för Socialt arbete och Jens Lindberg, lektor vid Institutionen för Socialt arbete.