"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-09

Ny ledamot på uppdrag för att öka fokus på kemi

NYHET Hallå där, Karolina Broman, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, som valts in i Kungliga Vetenskapsakamiens Nationalkommitté för kemi (NKK).

Text: Anna-Lena Lindskog

Hur känns det att ha blivit invald där?

­­– Eftersom jag brinner för ungdomars kemiintresse, vilket är nationalkommitténs fokus, känns det fantastiskt kul och spännande. Jag har flera övriga externa uppdrag knutet till kemi både inom Svenska Kemisamfundet, Kemilärarnas Resurscentrum och den europeiska organisationen EuChemS, vilket gör att det blir enklare att samarbeta mellan olika grupperingar som i grund och botten har samma mål – att lyfta kemin. På olika sätt finns det möjlighet för att samverka mellan universitet, skola och näringsliv. Det känns dessutom förstås ytterst hedersamt att få ingå i en kommitté i KVAs regi.

Vad innebär uppdraget?

– Att ingå i NKK är ett ideellt uppdrag, som så många övriga samverkansuppdrag, och mycket handlar om att samarbeta med olika intressenter för att öka fokus på kemin, exempelvis genom möten mellan universitet och skola.

Vad hoppas du kunna bidra med?

– Jag forskar inom kemididaktik, vilket är utbildningsvetenskaplig forskning med fokus på kemi. Att kunna använda min egen forskning i diskussioner med NKK, till exempel resultat från ett projekt där jag tillsammans med kollegor studerar hur kemiska föreningar och reaktioner kan visualiseras med hjälp av VR-glasögon där studenter kan se kemin i 3D, känns meningsfullt. Jag undervisar också inom lärarutbildningen vilket gör att blivande kemilärare är de studenter jag möter till vardags. På så vis blir min koppling mellan universitet och skola uppenbar. Slutligen i mitt uppdrag som ordförande i utbildningskommittén vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, ser jag en potentiell vinst för fakultetens utbildningsprogram, att på olika sätt arbeta med att öka intresset för kemi.

Har Umeå universitet varit representerat i kommittén tidigare?

– Tidigare har vi haft två ledamöter från Kemiska institutionen vid Umeå universitet, Elisabeth Sauer Eriksson och Fredrik Almqvist, och nu ska jag försöka fylla deras platser, vilket självklart kommer bli en utmaning. Men jag får hoppas kunna använda mig av deras erfarenheteter från kommittéarbetet.

Vad har kommittén på gång under 2021?

– Ett nytt digitalt läromedel för högstadiet som heter Din Kemi som NKK står bakom ska fortsätta utvecklas. Inom ramen för NKK genomförs dessutom varje år fortbildningsdagar för kemilärare. Under 2020 skulle fortbildningen genomföras i Umeå på Curiosum, men på grund av Coronapandemin blev vi tvingande att göra en heldigital fortbildning. Nu får vi chans att göra om detta senare i höst, då vi får möjlighet att bjuda in kemilärare till Umeå och Curiosum, något jag verkligen ser fram mot. Då hoppas jag självklart att Coronaläget gör att det går att träffas på plats på vårt fantastiska nya science center.

– Kommittén har också en ny ordförande, Linda Zellner från kemikoncernen Perstorp, som säkerligen kommer att initiera nya aktiviteter. Övriga tre nyinvalda ledamöter (Magnus Ehinger från Lund, Emma Wikstad från Miljödepartementet samt Nils Hannerz från IKEM) kommer definitivt bidra med sina kompetenser för att öka kemiintresset i Sverige.

FAKTA Svenska Nationalkommittén för kemi

Nationalkommittén för kemi i likhet med andra vetenskapliga nationalkommittéer organisatoriskt knuten till Kungliga Vetenskapsakademien. Nationalkommittén verkar för att väcka allmänhetens och framförallt ungdomars intresse för kemi. Kommittén förmedlar till exempel kontakter mellan skola, universitet/högskola och industri. Ett av kommitténs mål är att stimulera lärare till förnyelse inom undervisningen. Ett annat mål är att stimulera spridandet av forskningsresultat till skola och allmänhet. 

Läs mer om Svenska Nationalkommittén i kemi