"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-29

Ny ledning vid Juridiska institutionen

NYHET Den 1 juli tillträder Ulf Vannebäck som prefekt vid Juridiska institutionen. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya trio prefekter som ska leda institutionen.

Text: Sofia Strömgren

–  Jag tycker det känns som en spännande utmaning. Jag har undervisat i många år, gjort ett par utflykter bortom universitetsväggarna och sedan doktorerat i klart vuxen ålder. Det kändes som ett intressant och utvecklande uppdrag, säger Ulf Vannebäck, universitetslektor och ny prefekt vid Juridiska institutionen.

Hur ser du på det?
– Institutionen är välfungerande och vi är många anställda som varit med en längre tid. Mycket av det dagliga och utåt synliga arbetet påverkas därför mer begränsat av vem som sitter i prefektrummet. Det jag tänker är viktigt i prefektrollen är att se till helheten på institutionen och verka för att, inom givna ramar, skapa så bra förutsättningar som möjligt för institutionens fortsatta verksamhet.

Jag får nog, på gott och ont, försöka vara mig själv så långt det går

Vad tror du blir utmanande?
– Det är mycket att sätta sig in i. Budgetsiffror, möten som styrs av regler och avtal och frågor som jag aldrig ens funderat på trots många år på universitetet. Jag litar dock på att mina medarbetare har koll på en hel del av det mest svårbegripliga.

Vilken sorts chef vill du vara?
– Jag får nog, på gott och ont, försöka vara mig själv så långt det går. Jag är hyggligt positiv och hoppas att det kan vara till hjälp. Sen gillar jag korta möten om det kan klassas som en egenskap.

Du efterträder Görel Granström som varit prefekt i åtta år, vilka egenskaper värdesätter du hos henne?
– Görel är tydlig och väldigt insatt i prefektrelevanta frågor. Hon lyssnar och diskuterar men är inte rädd att ta beslut. För att vara från Jämtland är hon inte så tokig.

I den nya ledningen får du sällskap av Johan Lindholm som biträdande prefekt, och Lena Landström som ställföreträdande prefekt. Hur kommer ni tre att komplettera varandra?

– Johan ska i första hand ansvara för forskningssidan. Han har en helt annan erfarenhet än mig vad gäller forskning och jag känner mig helt säker på att han kommer att bidra med mycket. Han är också en visionär och är varken rädd för sina egna eller andras nya tankar och idéer.

– Lena kommer att komplettera ledningsfunktionen med ett annat perspektiv. Hon har varit i ledande funktioner tidigare på institutionen och kan bidra med både erfarenhet och nya idéer. Vi kommer inte att tycka lika hela tiden men förhoppningen är att våra diskussioner kommer att ge bra och genomtänkta beslut – och dessutom kommer jag att ha sista ordet.

Ska vi förvänta oss stora förändringar den 1 juli och framåt?
– Ska jag säga att vi går över till go’fika tre gånger i veckan? Nej – det blir inte så nytt, prefekten har kortare hår och håller på Skellefteå AIK, men annars är allt lika, säger Ulf Vannebäck.

De tre nya prefekterna vid Juridiska institutionen:

Universitetslektor Ulf Vannebäck, prefekt, undervisar i fastighetsrätt och forskar i projektet "Koncessioner i allmänhetens tjänst – statsstödrättsliga och upphandlingsrättsliga utmaningar".

Professor Johan Lindholm, biträdande prefekt och forskningsansvarig vid institutionen. Lindholm forskar och undervisar i konstitutionell rätt och idrottsjuridik.

Universitetslektor Lena Landström, ställföreträdande prefekt. Landström har tidigare varit studierektor. Hon forskar och undervisar inom straffprocessrätt och polisrätt, och är kontaktperson för forskningstemat: ”Stat, individ och säkerhet”.