"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-18

Ny löpande utvärdering av innovationsåtgärder inom Landsbygdsprogrammet till statsvetenskap

NYHET Statsvetenskapliga institutionen har uppdragits av utvärderingssekretariatet på Jordbruksverket att göra en löpande lärande utvärdering av Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri som är en del av EU:s landsbygdspolitik 2014-2020. Uppdraget ska göras av forskarna Katarina Eckerberg, Therese Bjärstig, Camilla Sandström och Anna Zachrisson under fem år, 2016-2021, och syftar till att studera om åtgärderna är rätt utformade för att bidra till innovationer, ökad konkurrenskraft på den svenska landsbygden samt uppfyllande av miljö- och klimatmål.