"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-20

Ny magisterutbildning i att driva projekt för hållbar utveckling

NYHET I höst startar Handelshögskolan vid Umeå universitet en ny tvärvetenskaplig utbildning i att leda förändringsprojekt för hållbar utveckling. Det är det första tvååriga magisterprogrammet med denna inriktning i Sverige.

Magisterprogrammet för ledning av hållbar utveckling är namnet på den nya miljöutbildning som startar hösten 2006 i Örnsköldsvik. Utbildningen är tvärvetenskaplig, och studenterna ska bland annat lära sig att förstå ekologiska rapporter, analysera förändringsskeden och göra ekonomiska analyser. Efter utbildningen ska man kunna driva förändringsprojekt för hållbar utveckling, som till exempel projektledare eller mellanchefer i både privat och offentlig verksamhet.

– Som projektledare måste du kunna tala med olika personer på deras språk. Det kan innebära att översätta miljöfrågor i ekonomiska termer och lyfta fram marknadsmöjligheter för en företagspublik, för att i nästa ögonblick tala med politiker och myndigheter, säger Jessica Eriksson, programkoordinator för utbildningen, Handelshögskolan, Umeå universitet.

– Dessutom ska du förstå etiska konsekvenser av projektet och kunna driva en förändring. Därför satsar vi på ett program där studenterna hela tiden möter utmaningar som liknar dem de senare kan möta i arbetslivet.

Hållbar utveckling kan ses ur tre perspektiv – det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Programmets utgångspunkt är att det inte räcker att arbeta för en bättre miljö – de företag som engagerar sig för hållbar utveckling måste också vara lönsamma. Dessutom måste den som driver företag eller projekt för hållbar utveckling även förstå konsekvenserna för samhället i stort.

– Stödet från näringslivet visar att det finns ett behov av en sådan här utbildning, säger Agneta Marell, rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Programmet stöds av BioFuel Region, och under utbildningen kommer det att finnas återkommande interaktion med näringslivet. Den tvååriga magisterutbildningen ges på engelska (Master’s program in sustainable management). Målgruppen är personer som har minst två års sammantagen arbetslivserfarenhet, samt en kandidatexamen i valfritt ämne. Såväl ekonomer som teknologer och humanister kan därmed gå utbildningen.

För mer information om programmet, se: www.usbe.umu.se

För ytterligare information, kontakta:Agneta Marell rektor Handelshögskolan, Umeå universitet,Tel: 090-786 55 11, 070-207 2002,
E-post: agneta.marell@usbe.umu.se

Jessica Eriksson, programkoordinator, Handelshögskolan, Umeå universitet,Tel: 090-786 99 82, 070-396 2470,
E-post: jessica.eriksson@fek.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson