"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-01-28

Ny manusutbildning för film och TV i Umeå

NYHET I höst startar en unik treårig manusutbildning för film och TV vid Umeå universitet. Förutom sin fil kand kommer studenterna efter tre år också att ha flera manus och kanske ett par filmer med i bagaget.

– Miljön i Umeå stimulerar till nya perspektiv på vår tid, säger manusförfattaren, regissören och producenten Claes-Göran Lillieborg, en av dem som lägger upp utbildningen.

Här finns ett av de mest aktiva universiteten i Sverige, bland annat avseende genusforskningen. Det finns också en tradition av berättande – tänk till exempel på Sara Lidman, Torgny Lindgren och P.O. Enqvist. Sätt ihop det med blivande berättartalanger och gedigen erfarenhet från medievärlden. Här kan något stort ske inom några år.

Den nya utbildningen är främst inriktad på fiktion inom film och TV, men dokumentärfilm och interaktiva medier, t ex dataspel ingår också. Utbildningen sker i akademisk miljö men studenterna kommer hela tiden att möta dem som arbetar ute på fältet.
– Film i Västerbotten, (regionalt resurscentra, bl a bakom Umeå Filmfestival) tog kontakt med universitetet för något år sedan, berättar Dan-Ove Willman, kursföreståndare för utbildningen.

Man föreslog att universitetet borde satsa mer på film. Eftersom universitetet sedan många år haft ämnen som drama-teater-film och skapande svenska, föll det sig naturligt att satsa på en manusutbildning för film och TV.– Vi knyter företrädare för olika medieområden till utbildningen, t ex TV-kanaler, producenter, dataspelutvecklare, berättar Lillieborg.
– De ska ge sina perspektiv på studenternas manuskript. Studenterna kommer att ges realistiska uppdrag och flera av dem kommer att resultera i färdiga manuskript, ibland kanske en färdig film. Utbildningen varvar praktiska och teoretiska moment. Vi kommer att samarbeta med mer praktiskt inriktade filmskolor och institutioner både i Sverige och i övriga Norden.

Willman och Lillieborg är överens om att en utbildning av denna typ behövs. Att i en akademisk miljö få pröva sina tankar tror de kan ge avstamp för en mer seriös syn på manusförfattarens yrke. Man är i arbetet noga med att ta intryck av branschens synpunkter men samtidigt hävdar båda att den akademiska nivån måste vara hög.– Studenterna kommer att ha kontinuerlig kontakt med branschen, säger Willman.
– Men under utbildningen kommer de inte att få arbeta kommersiellt. Den dagen kommer fort nog och då får alla klart för sig hur tuff branschen är.

För att kunna arbeta som manusförfattare krävs berättartalang men också förmåga till analys och samarbete med andra. De blivande studenterna kommer att tas in i hård konkurrens med hjälp av arbetsprover och intervjuer.– Vi hoppas få sökanden som längtar efter att berätta och har något att säga, säger Dan-Ove Willman.
– Men vi vill också att de studenter som söker ska förstå att studietiden är till för att i första hand tillgodogöra sig så mycket som möjligt av det kunnande som ställs till deras förfogande. Det är troligen enda gången som allt serveras på en bricka. I yrkeslivet kommer det att fordras högkvalitativa prestationer varje gång.

Under en sådan här utbildning kan man få pröva sig fram och också misslyckas. Studenterna får lära sig hantera berättandets verktyg, att utveckla egna idéer men också arbeta med andras uppslag eller redan befintliga verk. Manusutbildningen kommer också att vara användbar för dem som vill arbeta inom andra närliggande yrken såsom lektör, dramaturg, konsulent, inom cross-over-media, eller som producent eller projektledare inom film, TV eller interaktiva medier.

För mer information eller intervjuer, kontakta gärna Dan-Ove Willman eller Claes-Göran Lillieborg

Claes-Göran LillieborgTel: 08-27 31 06Mobil: 070-823 88 14
E-post: claes.lillieborg@spray.se

Dan-Ove Willman, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språkTel: 090-786 96 73Mobil: 070-258 11 23E-post: dan-ove.willman@littvet.umu.se
 

Redaktör: Helena Vejbrink