"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-09

Ny metod för behandling av cancer i bukspottkörteln

NYHET Cellgift givet i bukhålan istället för i blodet verkar ha effekt vid cancer i bukspottkörteln utan besvärande biverkningar, skriver Mikael Öman i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 10 december.

I Sverige upptäcks årligen nära 900 fall av cancer i bukspottkörteln. Eftersom cancern vid diagnosen ofta är i långt framskridet skede, är det möjligt att operera bort tumören hos bara en femtedel av patienterna. Övriga kan ibland erbjudas stödjande och lindrande cellgiftsbehandling.

Eftersom sjukdomen oftast leder till döden inom 6–9 månader är det mycket viktigt att den behandling som ges är så skonsam som möjligt och har påtagligt positiva effekter för patienten.

Eftersom bukspottkörtelcancer brukar växa lokalt har man i avhandlingsarbetet prövat att ge cellgift i bukhålan (intraperitonealt) istället för i blodet (intravenöst). På sin väg från bukhålan ut i kroppen passerar cellgiftet levern, där det till största delen bryts ned. Om man samtidigt ger vasopressin – ett kärlsammandragande medel som gör att blodflödet i bukhålans organ minskar – ökar koncentrationen av cellgift i bukhålan och i de lymfbanor där cancern gärna sprider sig.

De kliniska försök som redovisas i avhandlingen visar, kompletterade med laboratoriestudier, att cellgiftet 5-FU givet i bukhålan är lätt att ge och har få, lindriga biverkningar och komplikationer. Överlevnadstiderna förefaller lika bra som vid intravenös cellgiftsbehandling även om ingen direkt jämförelse kunde ske i denna studie.

Vasopressinet däremot ökade biverkningarna men hade inga uppenbara positiva effekter på 5-FU:s fördelning i kroppen, och slutsatsen är att detta medel inte ska användas i sammanhanget. För att klart kunna säga om cellgift i bukhålan är bättre eller sämre än den vanliga intravenösa behandlingen behövs en fortsättningsstudie som direkt jämför metoderna.

Mikael Öman är kirurg vid Norrlands universitetssjukhus i UmeåTel. 090-785 85 43
E-post: mikael.oman@surgery.umu.se.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för kirurgi och perioperativa vetenskaper, enheten för kirurgi, och har titeln Intraperitoneal 5-Fluorouracil treatment of cancer – clinical and experimental studies. Svensk titel: Intraperitoneal 5-Fluorouracil behandling av cancer – kliniska och experimentella studier.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är prof. Johan Permert, Enheten för kirurgi, Huddinge Universitetssjukhus.

Redaktör: Hans Fällman