"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-10

Avhandling: Ny metod för mätning av blodflöde kan tillämpas på strokepatienter

NYHET Tack vare ny teknik som bygger på en utveckling av magnetkamera kan man få ökad förståelse för när förträngda artärer påverkar flödet till hjärnan. Det har potential att kunna minska riskerna vid kirurgi efter stroke. Det visas i en ny avhandling där en modell presenteras för hur tryckfall kan studeras.

Text: Ola Nilsson

– Denna modell skulle kunna vara ett potentiellt verktyg för att förutsäga risk för ett för lågt blodflöde till hjärnan under kirurgi, säger Madelene Holmgren, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper.

Om blodflödet till delar av hjärnan inte kommer fram kan hjärnans vävnad få syrebrist, så kallad ischemi, som i dess värsta form leder till stroke. Stroke och transitorisk ischemisk attack, TIA, orsakas ofta av en förträngning i någon av de stora halspulsådrorna. Detta kan behandlas med kirurgi, där förträngningen tas bort.

I sin avhandling vid Institutionen för strålningsvetenskaper kombinerade Madelene Holmgren den relativt nya tekniken 4D PC-MRI med modeller för att titta på om det fanns en skillnad i artärtryck mellan höger och vänster sida av hjärnan hos patienter med stroke och halskärlsförträngningar. Det skulle kunna bli en markör för hur påverkat tryck och flöden är i hjärnan på grund av förträngningen i det stora halskärlet. I patienterna användes också metoden för att predicera det tryck som kirurger uppmäter i kärlet under kirurgi, det så kallade stumptrycket. De predicerade värdena jämfördes med de som mättes under kirurgi och visade god överensstämmelse.

4D PC-MRI är en teknik där blodets hastighet mäts genom undersökning med magnetkamera. I avhandlingen presenterades metoder för att noggrant mäta blodflöde med hjälp av 4D PC-MRI. I avhandlingen utvecklades och presenterades också modeller för hur man kan studera tryckfall i hjärnans artärer. Denna typ av beräkning är särskilt intressant för strokepatienter med en förträngning i halspulsådern. Dessa modeller kan bidra med en ökad förståelse för när en tilltagande artärförträngning börjar påverka blodflödet till hjärnan. Metoden kan därför också användas som ett verktyg för planering och därigenom för att minska risker under kirurgi.

– För att 4D PC-MRI ska kunna användas i större utsträckning behöver metoder utvecklas för hur man snabbt går från avslutad undersökning till färdigt resultat. För att studera blodflödet och hur det förändras i olika sjukdomar behöver vi även kunna lita på att dessa metoder ger oss rätt värden. Ett mål med avhandlingen var därför att undersöka hur noggrant 4D PC-MRI kunde mäta blodflöde i de större artärerna i hjärnan, säger Madelene Holmgren. 

I avhandlingens studier undersöktes två grupper av deltagare. Den första gruppen bestod av 35 äldre deltagare. Hos dessa mättes blodflöde i hjärnans större artärer med 4D PC-MRI. Forskarna utvärderade sedan ett antal metoder för hur man med bäst noggrannhet får fram blodflödet från tekniken. Den andra gruppen bestod av 28 patienter som haft en stroke eller TIA och hade en symptomgivande karotisstenos. I den senare gruppen kombinerades 4D PC-MRI och modeller för att simulera tryckfall i hjärnans artärer. Avhandlingsarbetet är utfört i Hydrocefalusgruppen i Umeå.

Madelene Holmgren kommer från Strömsnäs utanför Östersund. Hon har tidigare en civilingenjörsexamen inom Teknisk fysik från Umeå universitet.

Om disputationen

Madelene Holmgren, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarar  onsdag 12 maj, 2021 kl. 9.00 sin avhandling 4D-flödes MR och modellering för att bedöma cerebral arteriell hemodynamik: Metodutveckling och utvärdering, med implementation hos patienter med symptomatisk karotisstenos. Fakultetsopponent: Ronnie Wirestam, Lunds universitet. Huvudhandledare: Anders Eklund.