"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-13

Ny metod för rättvisa jämförelser av provtagare

NYHET Bakgrundsinformation om provtagare kan användas för rättvisa jämförelser vid kunskapsprov. Det visar statistikern Gabriel Wallin i sin avhandling.

Text: Marie Oskarsson

Gabriel Wallin, forskare i statistik vid Handelshögskolan, presenterar i sin avhandling en metod för att kunna göra mer rättvisa jämförelser vid storskaliga kunskapsprov. Ett sådant exempel som studeras i avhandlingen är Högskoleprovet.

–  Eftersom resultaten från Högskoleprovet används för att söka in till universitetet är det viktigt att resultaten från ett år är jämförbara med ett tidigare år, säger Gabriel Wallin.

– Vid storskaliga prov byts samtliga uppgifter ut mellan de olika provomgångarna. Det gör att olika provversioner, t.ex. vårens och höstens administration av Högskoleprovet sällan är exakt lika svåra. Det är därför viktigt att hitta metoder för att jämföra olika provomgångar för att säkerställa en rättvis rangordning av individer gällande deras kunskapsnivå, säger Gabriel Wallin.

Den statistiska metod som används för att justera prov utifrån skillnad i svårighetgrad kallas för ekvivalering. När prov ska ekvivaleras är det vanligt att proven är olika svåra men också att provtagargrupperna har olika nivåer av kunskap. Det gör att det utifrån provpoängen inte går att avgöra om skillnader i provpoäng mellan grupper som skrivit olika provversioner beror på provens olika svårighetsgrad eller på gruppernas olika kunskapsnivå.

För att särskilja dessa två effekter är det vanligt att använda så kallade ankaruppgifter. Ankaruppgifter är uppgifter som är gemensamma för de prov som ska jämföras och som inte ingår i det totala provresultatet. Alla kunskapsprov har dock inte tillgång till ankaruppgifter. Detta var till exempel fallet för Högskoleprovet under en lång period. Det är en sådan typ av situation som Gabriel Wallin bland annat har studerat.

–  Mina resultat visar att bakgrundsinformation om provtagarna, som till exempel ålder och kön har möjlighet att lika effektivt som ankaruppgifter särskilja skillnader i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Rättvisa jämförelser av provtagare och därmed en rättvis tilldelning av universitetsplatser är därför fortfarande möjlig, säger Gabriel Wallin.

Länk till pressbild

Länk till avhandlingen

Om disputationen

Gabriel Wallin, Handelshögskolan försvarar den 17 januari sin avhandling med den svenska titeln: Utveckling av kernelmetoden för ekvivalering av provpoäng (Engelsk titel: Extensions of the kernel method of test score equating). Fakultetsopponent: Dr. Anton A Béguin, Cito Institute for educational measurement

Plats: Umeå universitet, S213H, Samhällsvetarhuset

Tid:  10:00-12:00