Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 05 apr, 2018

Ny metod förenklar mätning av damm i luften

NYHET Det kan bli enklare att mäta partiklar i luften, något som i sin tur kan bidra till en hälsosammare närmiljö. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas hur en passiv partikelprovtagare som inte kräver pump och elström kan vara tillförlitlig vid stationär provtagning, tack vare en nyutvecklad analysmodell.

– Med tanke på hur farligt det faktiskt är att andas in luftburna partiklar är det viktigt att hitta metoder som gör att man så enkelt som möjligt kan hålla koll på föroreningarna, säger Mariam Shirdel, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Mariam Shirdel studerat en passiv partikelprovtagare som ursprungligen tagits fram vid University of North Carolina. Den har tidigare visat lovande resultat för partiklar större än 2,5 mikrometer men har visat alltför låga koncentrationer för mindre partiklar i jämförelse med kontrollprovtagare. Mariam Shirdel visar dock att man genom att använda en ny analysmodell fick god överensstämmelse med kontrollinstrumentet vid stationär provtagning.

Att använda passiv provtagning underlättar mätning av damm i exempelvis arbetsmiljön jämfört med den teknik som idag används med aktiv provtagare, där en eldriven pump suger in damm som samlas upp i en avskiljare. Passiva provtagare kan göras mindre och man slipper ordna med strömförsörjning vid provstället.

Om den undersökta provtagaren sattes på en person visade den också dammet från arbetsmiljön och inte exempelvis störande faktorer som hud och kläder. Dock visade den passiva provtagaren då betydligt högre värden än kontrollinstrumentet.

– Slutsatsen är att tekniken med passiv partikelprovtagare fungerar braMariam Shirdel på en plats men ännu inte är riktigt mogen för att bäras på personal, säger Mariam Shirdel.

Undersökningen gjordes i en gruva, en miljö där dammexponering kan vara ett arbetsmiljöproblem. För att utvärdera resultaten av provtagaren tas bilder på dammet med ett svepelektronmikroskop.

Mariam Shirdel är tidigare utbildad civilingenjör inom teknisk fysik.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Mariam ShirdelTelefon: 076-820 50 76
E-post: mariam.shirdel@umu.se

Om disputationen

Mariam Shirdel, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 13 april sin avhandling med titeln: Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare. (Engelsk titel: Measuring occupational dust exposure with a passive sampler). Fakultetsopponent: Professor Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Huvudhandledare: Ingvar Bergdahl. Tid: Kl. 9.00-12.00. Plats: Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet.

Foto sprängning: Mostphotos
Foto porträtt: Mona Shirdel

Redaktör: Ola Nilsson