"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-07

Ny metod kan ge bättre underlag för hållbara beslut

NYHET Kan miljöutvärderingar bidra till en hållbar utveckling och i så fall hur? Den frågan ställer sig Magnus Larsson på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet i en ny avhandling, som även bidrar med en ny metod för att granska och jämföra miljöutvärderingar.

Beslutsfattare efterfrågar ofta sammanställningar av kunskap för att lättare kunna ta till sig stora kunskapsmängder. En utmaning är att kunskapskällorna ofta använder olika mätmetoder och har stora kvalitetsskillnader. I sin avhandling utvecklade Magnus Larsson därför en metod som dels kan ta tillvara flera olika resultat med olika utfallsvariabler och dels kvalitetsgranska de olika utvärderingarna, vilket kan vara ett stöd för beslutsfattare i hållbarhetsfrågor.

– Utvärderingar är ofta en viktig kunskapskälla för beslutsfattare, och har därför en viktig roll att spela i en omställning mot ett hållbart samhälle. I min avhandling vill jag undersöka om utvärderingar kan bidra till hållbar utveckling och i så fall hur, säger Magnus Larsson.

Magnus Larsson har studerat det svenska miljömålssystemet och de lokala investeringsprogrammen och deras utvärderingssystem. För att undersöka utvärderingarnas bidrag till en hållbar omställning intervjuades nyckelaktörer inom svenskt nationellt miljöarbete som politiker, myndighetspersoner och representanter från näringslivet och miljörörelser. I avhandlingen analyserades också kunskapen som producerades i de olika utvärderingarna. Det visade sig att flertalet av utvärderingarna saknade de kriterier som behövs för att de ska kunna bidra till att ställa om samhället mot en hållbarare utveckling. Exempelvis bedömdes fler än hälften av utvärderingarna lågt på kriteriet interventionseffekter, d.v.s. hur utvärderingen särskiljer mellan effekter från programmet och andra potentiella effekter.  

Avhandlingen visar att miljöutvärderingar måste vara av god kvalitet och möta olika intressenters kunskapsbehov för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Utvärderingarna måste dessutom inte bara utvärdera måluppfyllnad utan också ifrågasätta det program, den policy eller det system som målen är uppställda i. Miljöutvärderingar måste därför ta andra effekter än de önskade i beaktande när ett program eller policy utvärderas. Miljömålssystemets utvärderingssystems främsta värde var att de stärka de nationella miljömålen, återkommande rapportera om måluppfyllelse och att uppmana aktörer om deras gemensamma ansvar att förbättra sitt miljöarbete.

För mer information, kontakta gärna: Magnus Larsson​Telefon: 073-812 61 23
​E-post: magnus.larsson@umu.se

Om avhandlingen
Måndagen den 11 juni försvarar Magnus Larsson, Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Nationella miljöutvärderingssystem – vägledning mot hållbarhet? (Engelsk titel: National environmental evaluation systems – guiding towards sustainability). Fakultetsopponent är Professor Per Mickwitz, Faculty of Economics and Administration, Environmental Policy, University of Tampere.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, Hörsal F.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz