"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-02

Ny metod minskar kostnaderna för dioxinanalyser betydligt

NYHET Dagens metoder för att analysera dioxiner är väldigt komplicerade, dyra och tidskrävande. Erik Spinnel presenterar i sin avhandling en metod som gör dessa analyser betydligt snabbare, effektivare och billigare.

Dioxiner är en grupp väldigt giftiga och svårnedbrytbara miljögifter som finns i stora delar av miljön. De bildas bl.a. vid förbränning av sopor och som en biprodukt vid tillverkningen av klororganiska ämnen vilka bl.a används för behandling av röta. Många gamla platser där trä impregnerats är starkt förorenade med dioxiner och för att dessa ska kunna saneras krävs information om halter och fördelning av dioxiner i jorden. Det finns även välgrundade farhågor om att det finns många okända källor till dioxiner framförallt i U-länder där det är vanligt att sopor bränns utan någon som helst form av rening. Från dessa platser sprids sedan dioxiner över stora områden. Det finns därför ett behov av att undersöka dessa källor närmare för att kunna begränsa spridningen.

Eftersom dioxiner är så giftiga måste de kunna analyseras i relativt små nivåer. Detta ställer stora krav på analysmetoderna. Dagens metoder för analys av dioxiner sker normalt med många separata steg och kräver relativt stora mängder organiska lösningsmedel. Detta gör dessa metoder väldigt tidskrävande och väldigt dyra.

Erik Spinnel presenterar i sin avhandling en metod där flera av stegen kan kombineras vilket gör analyserna både snabbare och billigare. Jämförelse mellan denna metod och de traditionella metoderna visar att den nya metoden ger samma resultat som de traditionella men som är betydligt snabbare och har en mindre åtgång av organiska lösningsmedel. Med hjälp av den nyutvecklade tekniken finns det stora möjligheter att utföra undersökningar av möjliga dioxinkällor. Den ger också möjlighet att med relativt små resurser göra en inventering av förorenade markområden. Metoden har även god potential för rutinmässiga dioxinanalyser av mat och foder.

Fredagen den 13 juni försvarar Erik Spinnel, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”PLE with integrated clean up followed by alternative detection steps for analysis of dioxins and dioxin-like compounds” Svensk titel ”Trycksatt vätskeextraktion med integrerad rening följd av alternativa detektions steg för analys av dioxiner och dioxin-lika ämnen” Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal N360 i naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Prof. Tuulia Hyötyläinen, Department of Chemistry, Helsingfors Universitet.

Erik Spinnel föddes och är uppvuxen i Piteå.

För ytterligare information kontakta Erik Spinnel E-post: erik.spinnel@chem.umu.se
Telefon: 070-5944219

Redaktör: Karin Wikman