"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-16

Ny mjukvara värd miljoner

NYHET Enklare och snabbare tillgång till information om Sveriges befolkning, arvslänkar och sjukdomssamband. Det är Demografiska databasen ett steg närmare att erbjuda forskarvärlden när utvecklingen av en ny mjukvaruplattform nu får närmare åtta miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Målet med DDB:s projekt ”En ny mjukvaruplattform för systematisk och standardiserad registrering och länkning av individdata” är att göra det enklare för många olika forskargrupper och institutioner att kunna utnyttja de världsunika svenska befolkningsregistren. Förutom att vara rika på detaljer innehåller de flesta av dessa register personnummer, vilket gör möjligt att koppla samman dem med varandra och därmed underlätta koordination och storskaliga studier. Trots detta har den stora potentialen i svenska registerdata inte kunnat nyttjas fullt ut. Dels för att endast en bråkdel av registren före 1960 har digitaliserats, dels för att de digitaliserade register som finns i regel lider av dålig koordination och saknar en enhetlig standard. Något som förhindrat jämförbarheten mellan data. Här behövs en ny mjukvara. En plattform som klarar av att systematisera och standardisera såväl inregistreringen som länkningen av uppgifter om Sveriges invånare. Med Vetenskapsrådets välkomna bidrag på 7 837 000 kronor för perioden 2013-2015 hoppas DDB nu kunna möta behovet. Användarvänlighet är, liksom möjlighet att anpassa mjukvaran efter specifika behov, i fokus för utvecklingen. Detta för att plattformen ska kunna användas av en så bred flora av organisationer och forskargrupper som möjligt – och samtidigt ge dem chansen att vara med och bygga upp databaser utifrån internationell standard, hög grad av kvalitet och hållbarhet. Mjukvaran kommer att göras fritt tillgänglig för alla, vilket i sin tur kan komma att öppna dörrarna för exempelvis större kunskap om folksjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och olika cancerformer. Men också för en bättre bild av vilka strukturella utmaningar som följer av att befolkningen blir allt äldre. Prioriterade frågor, inte minst för regeringen och de svenska forskningsråden.
Under 2012 har 38 projekt sökt bidrag från Vetenskapsrådet inom området Stora databaser. DDB:s nya mjukvaruplattform är ett av årets totalt elva beviljade bidrag.

Frågor hänvisas till Demografiska databasens föreståndare Anders Brändström. anders.brandstrom@ddb.umu.se 090-786 60 63
070-577 15 36

Redaktör: Lena Holmberg