"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-08

Ny musik skapas vid humanistiska fakulteten

NYHET Röster från Umeå är ett nyskapande konstmusikprojekt vid institutionen för estetiska ämnen inbjuder Umeås befolkning att kommunicera, samlas och medverka i ett antal samtida musikevenemang

MUSIK Projektet är en vidareutveckling av ett pilotprojekt med samma namn, som genomfördes 2008 där ungefär 2000 medverkande röster från Umebor framförde ett verk tillsammans med kammarkören Sångkraft vid Västerbottens museum i Umeå. Tonsättaren Anders Lind leder projektet, som en del av hans konstnärliga lektorat vid musikinriktningen, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Projektet syftar till att skapa en gigantisk kör och röstsamling bestående av röster från Umeås befolkning. Rösterna samlas in genom olika inspelningsprojekt, där tanken är att uppbringa ett stort arkiv med olika röster och använda dessa ur ett konstnärligt perspektiv för att skapa och framföra ett antal musikaliska verk. Projektet syftar även till att skapa ett konstnärligt forum, som inbjuder Umeåbon att uttrycka sina åsikter och tankar rörandes frågeställningar kring kultur och Umeå. Förskolor, skolor, Umeå universitet, stadens kulturinstitutioner och olika arbetsplatser bjuds in för att medverka i projektet.

Anders Lind, tonsättare

Arbetsförlopp med konkreta delmål som avslutas med uruppförandet av ett större verk

Röstinsamlingsprocessen kommer att starta i vinter och pågå fram till 2013-2014. Ambitionen med projektet är att med enkla medel involvera och inbjuda en stor och bred samling umebor, som oavsett tidigare musikaliska färdigheter/erfarenheter får möjlighet att medverka i samtida konstmusikaliska företeelser. Under processens gång kommer ett antal musikaliska verk, utställningar, installationer att skapas och framföras som små konkreta delmål, för att sedan avslutas med ett uruppförande under kulturhuvudstadsåret 2014 av ett större verk baserat på det inspelade röstmaterialet.

Pågående processer

Studenter från musikinriktningen och blivande förskollärare i kursen Musik för barn i tidigare åldrar, institutionen för estetiska ämnen, startar röstinsamlingsprocessen i vinter, genom att besöka utvalda förskolor där de tillsammans med barnen utför små roliga musikexperiment. Processen blir ett konstnärligt/pedagogiskt arbete, där studenterna utformar ett pedagogiskt upplägg som får barnen att på ett lekfullt sätt utforska sina röster och samtala kring ljud och musik. Studenterna spelar in barnens röster och det inspelade röstmaterialet kommer sedan användas som grundstenar vid kommande kompositionsarbete.

Musikverk för uppförande vid Nationell Didaktisk Konferens

I februari 2012 påbörjas ett arbete som involverar lärarstudenter vid musikinriktningen, institutionen för estetiska ämnen, vilka tillsammans med projektets konstnärliga ledare åker ut till utvalda skolor för att spela in och samtala kring röster. Studenterna får arbeta fram pedagogiska modeller att använda sig av för att leda olika nyskapande musikaliska experiment tillsammans med eleverna på de utvalda skolorna.
Det insamlade röstmaterialet kommer sedan att användas som element i ett musikverk, som uruppförs under en nationell didaktisk konferens vid Umeå Universitet i vår. Verket komponeras av Anders Lind och uruppförs av barn, elever, studenter och publik tillsammans med de inspelade och bearbetade rösterna.

Röstinsamlingsinstallation

Studenter vid Designhögskolan skapar en fysisk röstinsamlingsinstallation, vilken är tänkt att placeras ut på olika skolor, arbetsplatser och offentliga mötesplatser för att nå en så bred och omfångsrik del av befolkningen som möjligt. Installationen skapas och tillverkas under början av 2012 och planeras att kunna starta sin vandring runt staden under mars 2012. Ambitionen är att Umebon då lätt ska kunna medverka i projektet genom att lämna sin röst till röstinsamlingsinstallationen. Med hjälp av det insamlade röstmaterialet möjliggörs att skapa nya konstnärliga musikverk. Samtal förs kontinuerligt med olika skolor, kulturinstitutioner och arbetsplatser i staden för samverkan inom projektet.
Vid intresse för medverkan och samarbete eller för mer information kontakta: Anders Lind, konstnärlig ledare musik, institutionen för estetiska ämnen Umeå universitet, anders.lind@estet.umu.se, tel 070-655 18 22
Lyssna här på Röster från Umeå!

Redaktör: Per Melander