"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-25

Ny näringslösning förbättring till för tidigt födda

NYHET En ny form av koncentrerad näringslösning som ges till för tidigt födda barn vid Norrlands universitetssjukhus har lett till tydliga förbättringar av barnens tillväxt. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Tillförsel av energi och näring är viktigt för hur både kropp och hjärna utvecklas hos de för tidigt födda. Därför kan den nya näringslösningen få en betydelsefull roll, säger Cornelia Späth, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Barn som födds för tidigt löper hög risk för undernäring, dålig tillväxt och elektrolytrubbningar, det vill säga exempelvis för låga eller för höga värden av ämnen som fosfor eller kalium i blodet, under de första levnadsveckorna. Detta har visats försämra hjärnans utveckling, vilket oftast blir tydligt när barnen börjar i skolan.

Alla näringsämnen

Med syfte att möta energi- och näringsbehovet direkt efter födelsen hos för tidigt födda barn introducerades en ny koncentrerad näringslösning på den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Umeå universitetssjukhus under år 2012. Den nya näringslösningen innehåller alla näringsämnen i form av energi, aminosyror, glukos, fettsyror, mineraler och vitaminer som barnet behöver och den ges direkt i blodet.

I sin avhandling har Cornelia Späth jämfört alla barn med en födelsevikt på under 1,5 kilo som vårdades vid Norrlands universitetssjukhus under de två åren före respektive efter introduktionen av näringslösningen. Totalt följdes 134 barn.

Det visade sig att de barn som vårdades efter att den nya näringslösningen införts, hade en påtagligt förbättrad utveckling av vikt och längdtillväxt än barnen hade innan den introducerades. De drabbades även i mindre utsträckning av elektrolytrubbningar. Barnen som fick näringslösningen hade vid fyra veckors ålder vuxit i genomsnitt 63 gram och 6 millimeter mer än barnen i studien innan man började ge den koncentrerade näringslösningen.

Höga natriumhalter

I avhandlingen har Cornelia Späth även en studie om natriumobalanser som inkluderade alla barn som föddes före 27:e graviditetsveckan i Sverige under åren 2004 – 2007. Resultatet var att majoriteten av barnen hade höga koncentrationer av natrium i blodet under den första levnadsveckan och att detta var kopplat till att natrium hade tillförts. En hög halt av natriumtillförsel visade sig ha samband med ökad förekomst av allvarlig hjärnblödning hos barnen. Natriumtillförseln och dess effekt på hjärnblödningar kom främst från blodtransfusioner som innehåller natrium, ett ämne som inte är möjligt att ta bort från transfusionerna.

– Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att det mest gynnsamma för barnens hälsa på både kort och lång sikt är en kombination av koncentrerad näringslösning tillsammans med ett restriktivt användande av blodprodukter, säger Cornelia Späth.

Behandling med koncentrerad näringslösning till för tidigt födda har fortsatt vid Norrlands universitetssjukhus.

Cornelia Späth har tidigare studerat till nutritionist i Wien.

Till avhandlingen

Om disputationen

Cornelia Späth, Institutionen för klinisk vetenskap/Enheten för pediatrik, försvarar fredag 29 november sin avhandling Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn. Fakultetsopponent Deborah O'Connor, University of Toronto, Kanada. Huvudhandledare Magnus Domellöf. Plats: Stora hörsalen, målpunkt P, byggnad 5B, våning 6, Norrlands universitetssjukhus. Tid: Kl. 09.00.

Kontakt

Cornelia Späth
Övrig/annan befattning
E-post
E-post