"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-14

Ny ögontrycksmätare framtagen i Umeå

NYHET En ny ögontrycksmätare, Applantionsresonanstonometern (ART) utvecklad vid Umeå universitet klarar internationellt ställda krav. Det skriver Gauti Jóhannesson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 18 mars.

Gauti JóhannessonGauti Jóhannesson.
I avhandlingen undersöks och jämförs olika metoder för ögontrycksmätning med avseende på överensstämmelse med standardmätmetoden, Goldmann-metoden. Två versioner av ART, en manuell och en automatisk, och två nya metoder på marknaden, Pascal® och Icare®, utvärderades. Studierna visade att den manuella ART-metoden uppfyllde internationellt ställda krav på ögontrycksmätare, Pascal och den automatiska ART-metoden var nära att uppfylla kraven medan Icare var tydligt utanför.Eftersom kliniska ögontrycksmätare mäter utanpå ögat finns det en risk att mätningarna påverkas av hornhinnans egenskaper, t.ex. tjocklek och kurvatur. Av de fyra mätmetoder som studerats i avhandlingen var ingen oberoende av både hornhinnetjocklek och hornhinnekurvatur.LASEK är en metod att med laser slipa hornhinnan för att korrigera synfel och förhoppningsvis slippa glasögon. Slipningen ändrar hornhinnans form och tjocklek, vilket riskerar att påverka framtida ögontrycksmätningar. Vanligen mäts falskt för låga värden. I avhandlingen visades att alla undersökta metoder, d.v.s. ART, Pascal och Goldmann, mätte ett något lägre tryck efter LASEK behandlingen. Det fanns indikation på att ART och Pascal var mindre beroende av hornhinneförändringar än GAT.

Avslutningsvis undersöktes förekomsten av glaukom på Islands västkust och det konstaterades att en retrospektiv undersökning under vissa förhållanden kan bidra med värdefull information.

Gauti Jóhannesson är född och uppvuxen på Island men flyttade till Umeå 2000 för att påbörja läkarstudier vid Umeå universitet. Han är numera ST-läkare på ögonkliniken Norrlands universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, oftalmiatrik. Han nås via:

mobiltelefon 070-220 07 98, eller
e-post gauti.johannesson@ophthal.umu.se

Fredagen den 18 mars försvarar Gauti Jóhannesson, Inst. för klinisk vetenskap, oftalmiatrik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Intraocular pressure – clinical aspects and new measurement methods.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är docent Boel Bengtsson, Inst. för kliniska vetenskaper, oftalmologi, i Malmö.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-40383

Redaktör: Bertil Born