"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-29

Ny ordförande och ny ledamot i Handelshögskolans styrelse

NYHET Louise Ring har tillträtt som ny styrelseordförande i Handelshögskolans styrelse. Hon efterträder Anna Thoursie som efter full mandatperiod lämnade posten vid årsskiftet.

Louise Ring har sedan 2003 varit verksam inom Axfood koncernen och de senaste 15 åren som Senior Vice President HR och medlem av koncernledning hos Axfood AB fram till 2019. Idag är hon som hon själv uttrycker det ”tidsmiljonär ”med uppdrag i styrelser. Louise har mångårig erfarenhet av ledande befattningar liksom från styrelsearbete.

Louise har under sin yrkeskarriär haft ledande befattningar inom ICA och H&M både i Sverige och internationellt.

Hon utsågs till ”Sveriges HR chef 2018”, och har även tilldelats ”Årets hederspris inom employer branding 2015” och ”Årets kompetenspris för mångfaldsarbete 2012”. Hon var en av initiativtagarna till att starta Diversity Charter Sweden och har under flera år varit rådsmedlem vid Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Jag känner mig hedrad och ödmjuk att ha fått förtroendet att leda Handelshögskolans styrelsearbete. Känner mig stolt över att vara en del av en Handelshögskola i framkant med en tydlig hållbarhetsprofil. Stolt över alla medarbetare och studenter som med sitt engagemang fortsätter verka innovativt och framtidsinriktat för utveckling av Handelshögskolan.

Ny extern ledamot i styrelsen

Ny extern ledamot i styrelsen är Jonas Häggström, VD Global Health, Cytel. Han är alumn från Handelshögskolan och disputerade i statistik år 2000. Han är också Chair of International COVID-19 Data Alliance Statistical Expert Group, Expert Statistical and Data Science Lead Advisor at Bill and Melinda Gates Foundation och Expert Evaluator for the European Commission.

Handelshögskolans styrelse

Handelshögskolans styrelse ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande mission, vision, mål och strategier med avseende på utbildning, forskning och aktiviteter förenade med näringsliv och förvaltning. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år samt deltar i strategidagar med Handelshögskolans Ledningsgrupp, Business Advisory Board och International Advisory Board.

Styrelsens sammansättning


Externa ledamöter

Louise Ring
Maria Hedblom
Jonas Häggström
Sören Kock
Peter Juneblad

Interna ledamöter

Sofia Lundberg
Xavier de Luna
Ruth Mannelqvist
Ulrica Nylén
Per-Olof Ågren
Magnus Wikström (suppleant)
Sef Meens Eriksson (doktorandrepresentant)

Därutöver ingår två studeranderepresentanter i styrelsen som utses av Umeå Studentkår.

Adjungerade

Handelshögskolans ledningsgrupp