"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-01

Ny överenskommelse underlättar för internationella studenter

NYHET Tack vare en ny överenskommelse med Migrationsverket kan internationella studenter som söker sig till Umeå universitet få tvååriga uppehållstillstånd i stället för dagens ettåriga. Det gör att de utländska studenterna slipper förnya tillstånden mitt i sin utbildning och istället kan koncentrera sig på sina studier.

– Det är glädjande att vi på Umeå universitet, tillsammans med Lunds universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), är bland de första lärosätena som undertecknar den här överenskommelsen med Migrationsverket. Vi gör det här för att underlätta för våra internationella studenter, men det kommer förstås också att göra hanteringen enklare för Migrationsverket. Nu kommer erbjudandet om att också teckna den här överenskommelsen att gå ut till övriga lärosäten i Sverige, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Lyckat pilotprojekt bakom överenskommelsen

Överenskommelsen om samverkan som bygger på ett mycket lyckat pilotprojekt med fem lärosäten, som pågick mellan åren 2018 till 2023, går i korthet ut på att Migrationsverket åtar sig att bevilja tvååriga uppehållstillstånd till antagna studieavgiftsskyldiga tredjelandsmedborgare om de begär det och uppfyller kraven. Och från universitetets sida handlar åtagandet om att snabbt rapportera till Migrationsverket om studenten gör uppehåll, uteblir från sina studier, själv begär att få avbrott från studierna eller inte uppfyller kraven för att få fortsätta studera. Migrationsverket kommer även att följa upp att överenskommelsen fungerar.

– Det här kommer att minska eventuell oro och underlätta väsentligt för de studenter som är antagna till våra tvååriga program. Nu arbetar flera delar av universitetet för fullt för att klara av att leva upp till vår del av det nya avtalet, säger Ingrid Svensson, enhetschef på International Office som ser fram emot att överenskommelsen kan implementeras redan till hösten.

Kontakt