"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-04

Ny processoperatörsutbildning – Umeå universitet samarbetar med processindustrin

NYHET Stora pensionsavgångar under de närmaste åren ökar efterfrågan på processoperatörer. För att matcha företagens krav på utbildningsnivå har Umeå universitet i samråd med processindustrierna längs Norrlandskusten utvecklat en tvåårig högskoleutbildning för processoperatörer.

Företagen Akzo Nobel, M-Real, Domsjö Fabriker, Mondi Packaging och Boliden vill på så vis försäkra sig om kvalificerad arbetskraft när pensionsavgångarna kommer.

– Verksamheten inom processindustrin är komplex och tekniknivån hög. Processövervakning sker ofta med hjälp av datorer. Specialisering, effektivisering och produktutveckling gör att kvalifikationskraven ökar – det är numera nödvändigt med högskoleutbildning, säger Henrik Westling, personalchef M-real.

Prognoser pekar på att processindustrin kommer att ha stor efterfrågan på arbetskraft inom de närmaste tio åren. Fram till år 2015 kommer var tredje processoperatör att pensioneras. Branschen bedömer att det finns behov av så många som upp till en kvarts miljon nyrekryteringar inom svensk processindustri under samma tidsperiod.

– Under en period har intresset att läsa tekniska högskoleutbildningar och studera för att få arbete inom industrin varit svagt. Därför är det så viktigt att nå ut med information om att utbildningen leder till jobb och att de dessutom finns i regionen, säger Camilla Fahlander, regionchef, Umeå universitet i Örnsköldsvik.

Som ett led i marknadsföringen av den nya utbildningen har Umeå universitet tillsammans med industrierna Akzo Nobel, M-Real, Domsjö Fabriker, Mondi Packaging och Boliden, försökt hitta nya vägar och mötesplatser för att nå ungdomarna. Målet har varit presentera framtidsutsikterna i en bransch med stora chanser till jobb. Under vintern har industrierna tillsammans med Umeå universitet genomfört olika aktiviteter för att öka intresset för utbildningen.

Kontaktpersoner:

Lars-Olof Öhman, programansvarig, kemiska institutionen, Umeå universitet 090-786 54 07 Camilla Fahlander, regionchef, Umeå universitet, Campus Örnsköldsvik 070-648 28 36 Henrik Westling, personalchef M-real Sverige AB 070-376 27 59 David Albertsson, personalutvecklare, Boliden AB 0910-77 39 83 Inger Forsslund, personalassistent, Mondi Packaging AB 0612-83 216 Mats Danielsson, personalchef, Domsjö Fabriker AB 0660-756 10
Birgitta Johansson, personalman, Akzo Nobel AB 0660-757 36

Redaktör: Carina Dahlberg