"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-04

Ny professor – studerar klimateffekter i arktiska miljöer

NYHET I sin forskning fokuserar Reiner Giesler på klimateffekter i arktiska miljöer. Han studerar biogeokemiska processer, det vill säga hur olika ämnen påverkas av kemiska och fysikaliska samt biologiska processer i det arktiska landskapet.

Studier av dessa processer i olika växtsamhällen längs naturliga klimatgradienter kan hjälpa oss att ge svar på hur framtida förändringar i klimatet kommer att påverka såväl den terrestra som den akvatiska miljön. En del av hans senare forskning syftar till att förstå hur förändringar i den landmiljön kan påverka transporten av kol och växthusgaser i vattendrag.

Ett annat viktigt inslag i hans forskning är studiet av fosfor – ett viktigt växtnäringsämne och en ändlig resurs – där kunskap behövs för ett mer uthålligt användande. Forskningen har lett fram till en ökad förståelse för hur olika processer i marken påverkar fosfors tillgänglighet från tropiska till arktiska miljöer.

Den klimatrelaterade forskningen syftar till att ge oss bättre verktyg att förstå framtida miljöförändringar i det arktiska landskapet och dess återkopplingar på klimatet i form av växthusgasförluster. Dessa frågor har också en stark koppling till hur vi långsiktigt utnyttjar våra naturtillgångar.

Reiner Giesler utsågs till professor den 15 november 2012.

Biografi:

Reiner Giesler är född 1955 i Västerås. Han har studerat biologi och kemi vid Umeå Universitet innan han tog sin jägmästarexamen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 1991 i Umeå där han också disputerade 1996. Efter disputation arbetade han som forskarassistent vid SLU och studerade näringsämnet fosfor i boreala skogar. Han blev docent i skoglig ekologi vid SLU år 2002. Sedan 2004 är han verksam vid Umeå Universitet där han är föreståndare och lektor på Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Han leder verksamheten på CIRC som är inriktad på forskning kring klimateffekter på terrestra och akvatiska miljöer.

Han har tilldelats anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Formas och Kempestiftelserna samt varit involverad i flera större internationella projekt. År 1998 tilldelades han av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Gunnar Torstenssons forskarstipendium i markvetenskap.

Redaktör: Ingrid Söderbergh