Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 28 maj, 2018

Ny professor: Åke Brännström forskar om matematik för empiriska vetenskaper

NYHET Matematiska modeller används i allt högre utsträckning inom empiriska vetenskaper för att tolka och förstå komplexa system. Den senaste tidens snabba datorutveckling har också gjort det möjligt att använda mer och mer avancerade modeller, som ofta studeras med en kombination av matematiska metoder och datorsimuleringar.

Text: Ingrid Söderbergh

Åke Brännström, professor i interdisciplinär matematik från och med 1 oktober 2017. Foto: Mattias Pettersson

Åke Brännström arbetar med att utveckla och analysera matematiska modeller och metoder. Hans forskning är främst inriktad mot ekologiska och evolutionära frågeställningar med tvärvetenskapliga inslag. Han har arbetat med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att förbättra urvalsmetoder vid gallring av skog. I två pågående projekt studerar han hur klimatförändringar påverkar våra sjöekosystem och utbredningen av tropiska sjukdomar. Han arbetar även med utveckling och analys av numeriska metoder, bland annat för evolution i rumsliga populationer.

20 oktober 2018 installeras Åke Brännström  som professor i samband med Umeå universitets årshögtid.

Biografi:

Åke Brännström föddes 1975 i Umeå. Han disputerade 2004 vid Umeå universitet. De kommande åren var han postdoktor vid Internationella institutet för tillämpad systemanalys i Österrike och Nara Women’s University i Japan. År 2007 återvände han till Umeå universitet som forskarassistent och senare lektor. Hans forskning har finansierats av bland andra Kempestiftelserna, Formas och Vetenskapsrådet.